TroTro helpt talentvolle, kansarme leerlingen aan een schoolbeurs....
Bekijk dit project
Kansarme, talentvolle leerlingen een schoolbeurs...
Bekijk dit project
Marktvrouwen Hwidiem
Bekijk dit project
Behalve lol maken ook naar school ...
Bekijk dit project
TroTro steunt kraamkliniekjes op het Ghanese platteland
Bekijk dit project
Nieuwsgierig hoe TroTro werkt?
Bekijk dit project
Lees hoe TroTro werkt ....
Bekijk dit project
Help talentvolle maar kansarme leerling aan een schoolbeurs ....
Bekijk dit project
TroTro werkt aan verbetering van het onderwijs in Ghana...
Bekijk dit project
Wilt u TroTro's videos zien?
Bekijk dit project
TroTro helpt talentvolle, kansarme leerlingen aan een schoolbeurs....
Bekijk dit project
Help mee om deelname aan onderwijs te stimuleren ....
Bekijk dit project
Weten wat TroTro's doelstellingen zijn?
Bekijk onze doelstellingen
Alle kinderen naar school in Ghana ...
Bekijk dit project
TroTro werkt aan verbetering van de watervoorziening in dit dorp ...
Bekijk dit project
Help mee aan verbetering van drinkwatervoorzieningen
Bekijk dit project
TroTro werkt samen met de plaatselijke bevolking
Zo werkt Stichting TroTro
Weten wat TroTro betekent??
Bekijk dit project
Hoe TroTro het verschil maakt ...
Bekijk dit project
Benieuwd hoe het met Emmanuella gaat?
Bekijk dit project
Help mee aan de praktijkschool voor vakonderwijs...
Bekijk dit project
Paddenstoelenteelt helpt moeders .....
Bekijk dit project
TroTro stimuleert het onderwijs in Ghana
Bekijk dit project
Help mee aan de revalidatie van Emmanuella!
Bekijk dit project
TroTro werkt aan verbetering van de werkgelegenheid in Ghana ...
Bekijk dit project
Drinkwater mbv zonne-energie in Kwabena Gyan
Bekijk dit project
Bouw samen met TroTro aan de toekomst in Ghana
Bekijk dit project
Weten hoe TroTro werkt?
Bekijk dit project
Help talentvolle maar kansarme leerling aan een schoolbeurs ....
Bekijk dit project
Weten hoe TroTro werkt?
Bekijk dit project
Is er nog TroTro-nieuws uit Ghana?
Bekijk dit project
Help een vrouwengroep aan werk!
Bekijk dit project
Schoon drinkwater is voor ons van levensbelang ....
Bekijk dit project
Ook schoon drinkwater in Apenimadi?
Bekijk dit project
Steun TroTro's vroedvrouwen op het Ghanese platteland!
Bekijk dit project

Chief en Queenmother Hwidiem slaan eerste houweel in de grond voor praktijkschool!

Op 16 januari 2015 tijdens een korte ceremonie hebben de chief en queenmother van Hwidiem, Nana Appeadwaa Boafo en Nana Ataa Adwoa Agyeiwaa, formeel het startschot gegeven voor de bouw van de praktijkschool voor vakonderwijs in Hwidiem. Symbolisch hakte de Paramountchief van Hwidiem een pikhouweel in de harde bodem, waarna de Queenmother energiek een schep aarde verplaatste. Alles onder luid applaus van aanwezigen, onder wie Modestus Nworsu, de District Chief Executive voor Asutifi-South en Nana Kofi Asante Tano, de Development Chief (Nkosoohene) van Hwidiem en vrijwilligers van stichting TroTro. De komende jaren gaat hard gewerkt worden om de school een vliegende start te geven, allemaal onder leiding van Thomas Donkor van de TroTro Nkoaa foundation in Hwidiem.

Het heuglijke feit is zelfs op de nieuwswebsite van Modern Ghana te lezen, klik hier voor het artikel.

Plan van aanpak
Allereerst wordt de door de dorpsraad van Hwidiem beschikbaar gestelde grond (een kleine 12 hectare) bouwrijp gemaakt. Daarna wordt de watervoorziening gerealiseerd. Vervolgens zal een eerste schoolgebouw met les- en praktijklokalen gebouwd en ingericht gaan worden. Als alles volgens plan verloopt, verwachten we  in het voorjaar van 2016 dit deel van het project te hebben afgerond. Gestreefd wordt om in het schooljaar 2016-2017 de eerste leerlingen van de school te kunnen inschrijven. Dit betekent dat het komende jaar ook een lesprogramma voor deze groep zal moeten worden ontwikkeld. Dit gaan mensen van het bisdom Goaso doen, waarbij ook een TroTro-vrijwilliger zal meedenken.

Tegelijkertijd fondswerving 2e fase
Ondertussen denken we hier in Nederland alweer aan de fondswerving voor het vervolg van het project.
In de 2e fase zijn de bouw voorzien van een keuken met eetzaal, een aula, nog een schoolblok en een administratiegebouw. De fondswerving hiervoor gaan we zo spoedig mogelijk starten, waarbij we net zoals in de eerste fase, weer rekenen op ondersteuning door de Wilde Ganzen.

Genoeg te doen dus voor TroTro-vrijwilligers de komende tijd. Wij zullen u via deze website op de hoogte houden van de voortgang …………

Project tegen Jeugdwerkloosheid en tekort aan vaklieden in Asutifi district!
Dorpshoofden en andere opinieleiders benaderden TroTro om mee te helpen iets te doen aan de grote werkloosheid onder de jeugd. Ook de vroedvrouwen waar TroTro al decennia mee samenwerkt wezen TroTro op dit probleem. Na afloop van de leerplicht op het 15e jaar, verlaten vele jongeren zonder diploma de Junior High School, de school die voorbereidt op middelbaar vervolgonderwijs (Senior High School). Een groot aantal leerlingen heeft gewoon geen geld om een vervolgopleiding te volgen en er zijn ook veel leerlingen die niet worden toegelaten omdat hun eindresultaat van de Junior High School niet goed genoeg is. Zelf signaleerde TroTro bij herhaling een tekort aan bekwame vaklieden bij de bouwprojecten die wij uitvoerden. Daarnaast blijkt steeds opnieuw dat het onderhoud van gebouwen en materialen in Ghana te weinig aandacht krijgt en dat dit voor verbetering vatbaar is.
De praktijkschool draagt bij aan oplossing van de gesignaleerde problematiek.

‘Learning by doing ‘
Op de praktijkschool leren de leerlingen een vak door te doen. Een onderwijsconcept dat goed past bij de doelgroep, namelijk leerlingen voor wie het niet haalbaar is om verder theoretisch middelbaar onderwijs te volgen.

Verloop fondswerving 1e fase
Binnen een jaar is het gelukt om maar liefst 71.600 euro bij elkaar te krijgen voor het project tegen jeugdwerkloosheid in Hwidiem en omgeving.
Er zijn vele particuliere donaties ontvangen voor de praktijkschool, soms zelfs bedragen die met 4 cijfers voor de komma geschreven worden. Daarnaast zijn er ook nog enkele grotere giften ontvangen, zoals van Stichting De Pagter Fonds, het personeel van Wonen Limburg, Rabo Share4More, de rommelmarkt Haren en het Maartenscollege in Haren (G). Bijzondere (sponsor)acties hebben ook een flinke duit in de spaarpot gedaan, zoals ‘het retourtje Haren’ van fietsclub Ut Tuinhuuske en de Vrienden van TroTro in Haren, een klas van het Helen Parkhurst College in Almere en een aantal mensen die op hun verjaardagsfeestjes geld vroegen voor het project. Bij dit alles is nu de bijdrage van Wilde Ganzen (55%) gekomen, zodat er een bedrag van 111.000 euro beschikbaar is voor de eerste fase van het project.

Uw gift is welkom en wordt volledig ingezet voor het project dat u wilt steunen.

Banknummer (IBAN) NL27 INGB 0000 1852 89 t.n.v. TroTro Horst 

Vermeld de naam van het project dat u wilt steunen.

De belastingdienst merkt de stichting aan als ‘Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)’, alle donaties en giften zijn dan ook fiscaal aftrekbaar.