TroTro helpt talentvolle, kansarme leerlingen aan een schoolbeurs....
Bekijk dit project
Kansarme, talentvolle leerlingen een schoolbeurs...
Bekijk dit project
Marktvrouwen Hwidiem
Bekijk dit project
Behalve lol maken ook naar school ...
Bekijk dit project
TroTro steunt kraamkliniekjes op het Ghanese platteland
Bekijk dit project
Nieuwsgierig hoe TroTro werkt?
Bekijk dit project
Lees hoe TroTro werkt ....
Bekijk dit project
Help talentvolle maar kansarme leerling aan een schoolbeurs ....
Bekijk dit project
TroTro werkt aan verbetering van het onderwijs in Ghana...
Bekijk dit project
Wilt u TroTro's videos zien?
Bekijk dit project
TroTro helpt talentvolle, kansarme leerlingen aan een schoolbeurs....
Bekijk dit project
Help mee om deelname aan onderwijs te stimuleren ....
Bekijk dit project
Weten wat TroTro's doelstellingen zijn?
Bekijk onze doelstellingen
Alle kinderen naar school in Ghana ...
Bekijk dit project
TroTro werkt aan verbetering van de watervoorziening in dit dorp ...
Bekijk dit project
Help mee aan verbetering van drinkwatervoorzieningen
Bekijk dit project
TroTro werkt samen met de plaatselijke bevolking
Zo werkt Stichting TroTro
Weten wat TroTro betekent??
Bekijk dit project
Hoe TroTro het verschil maakt ...
Bekijk dit project
Benieuwd hoe het met Emmanuella gaat?
Bekijk dit project
Help mee aan de praktijkschool voor vakonderwijs...
Bekijk dit project
Paddenstoelenteelt helpt moeders .....
Bekijk dit project
TroTro stimuleert het onderwijs in Ghana
Bekijk dit project
Help mee aan de revalidatie van Emmanuella!
Bekijk dit project
TroTro werkt aan verbetering van de werkgelegenheid in Ghana ...
Bekijk dit project
Drinkwater mbv zonne-energie in Kwabena Gyan
Bekijk dit project
Bouw samen met TroTro aan de toekomst in Ghana
Bekijk dit project
Weten hoe TroTro werkt?
Bekijk dit project
Help talentvolle maar kansarme leerling aan een schoolbeurs ....
Bekijk dit project
Weten hoe TroTro werkt?
Bekijk dit project
Is er nog TroTro-nieuws uit Ghana?
Bekijk dit project
Help een vrouwengroep aan werk!
Bekijk dit project
Schoon drinkwater is voor ons van levensbelang ....
Bekijk dit project
Ook schoon drinkwater in Apenimadi?
Bekijk dit project
Steun TroTro's vroedvrouwen op het Ghanese platteland!
Bekijk dit project

Fantastisch Kerstcadeau van medewerkers Wonen Limburg !

Medewerkers van Wonen Limburg spaarden 8 jaar lang maandelijks om projecten van TroTro financieel te steunen. Onlangs werd besloten dit collectieve donateurschap te stoppen om ruimte te bieden aan interne initiatieven om andere goede doelen te steunen.
Ter afsluiting van  de samenwerking werd besloten het bedrag dat nog in de ‘spaarpot’ zat voor TroTro-projecten, in zijn geheel te bestemmen voor de ‘Praktijkschool voor Vakonderwijs in Hwidiem’.  Een geweldig gebaar want er werd maar liefst 18.348,09 euro overgemaakt op de speciale projectrekening van Wilde Ganzen.  Met de 55% van Wilde Ganzen erbij, is er ineens een bedrag van bijna 28.500 euro  beschikbaar gekomen voor de Praktijkschool, een kwart van de totale begroting!

Wat hebben Wonen Limburg en TroTro de afgelopen jaren samen gedaan?

  • Diverse enthousiaste en spontane ambassadeursacties van medewerkers.
  • De introductie van de nieuwe Habitech bouwmethode in Ghana.
    De opleiding en aanschaf van apparatuur in Thailand werd bekostigd. De methode wordt straks in de nieuwe praktijkschool onderwezen en natuurlijk wordt de school er zelf ook mee gebouwd.
  • De bouw van drie latrines en de invulling van de lang gekoesterde wens een goede muur rondom de lagere school te maken om de veiligheid van de kinderen te verhogen.
  • De sponsoring van een student bouwkunde.
  • De fysieke inzet van vrijwilliger Hans Teeuwen in Ghana.
  • Het bezoek van een aantal collega’s aan de projecten van TroTro in Ghana.

Terugkijkend ….
Zowel Wonen Limburg als TroTro kijken terug op een periode waarin op bijzonder prettige wijze is samengewerkt en waarin veel is bereikt. De bijdragen van de Wonen Limburg medewerkers zijn tastbaar in Ghana aanwezig en werpen daar nog steeds hun vruchten af. De innovatieve Habitech bouwmethode krijgt een centrale plaats in het curriculum van de Praktijkschool en gaat, wat TroTro betreft, een zonnige toekomst tegemoet in Ghana……

Dankbaar
TroTro is Wonen Limburg én alle medewerkers enorm dankbaar voor de steun die wij de afgelopen jaren hebben mogen ontvangen. Zoals een aantal medewerkers met eigen ogen heeft kunnen zien is die steun in Ghana hard nodig geweest, en ook goed terecht gekomen!

Wilt u ook doneren voor de Praktijkschool voor Vakonderwijs Hwidiem?
Dat kan op bankrek.nr. 40.000 van Wilde Ganzen o.v.v. ‘TroTro voor Ghana’.
Rechtstreeks online doneren  kan ook.

Uw gift is welkom en wordt volledig ingezet voor het project dat u wilt steunen.

Banknummer (IBAN) NL27 INGB 0000 1852 89 t.n.v. TroTro Horst 

Vermeld de naam van het project dat u wilt steunen.

De belastingdienst merkt de stichting aan als ‘Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)’, alle donaties en giften zijn dan ook fiscaal aftrekbaar.