TroTro helpt talentvolle, kansarme leerlingen aan een schoolbeurs....
Bekijk dit project
Kansarme, talentvolle leerlingen een schoolbeurs...
Bekijk dit project
Marktvrouwen Hwidiem
Bekijk dit project
Behalve lol maken ook naar school ...
Bekijk dit project
TroTro steunt kraamkliniekjes op het Ghanese platteland
Bekijk dit project
Nieuwsgierig hoe TroTro werkt?
Bekijk dit project
Lees hoe TroTro werkt ....
Bekijk dit project
Help talentvolle maar kansarme leerling aan een schoolbeurs ....
Bekijk dit project
TroTro werkt aan verbetering van het onderwijs in Ghana...
Bekijk dit project
Wilt u TroTro's videos zien?
Bekijk dit project
TroTro helpt talentvolle, kansarme leerlingen aan een schoolbeurs....
Bekijk dit project
Help mee om deelname aan onderwijs te stimuleren ....
Bekijk dit project
Weten wat TroTro's doelstellingen zijn?
Bekijk onze doelstellingen
Alle kinderen naar school in Ghana ...
Bekijk dit project
TroTro werkt aan verbetering van de watervoorziening in dit dorp ...
Bekijk dit project
Help mee aan verbetering van drinkwatervoorzieningen
Bekijk dit project
TroTro werkt samen met de plaatselijke bevolking
Zo werkt Stichting TroTro
Weten wat TroTro betekent??
Bekijk dit project
Hoe TroTro het verschil maakt ...
Bekijk dit project
Benieuwd hoe het met Emmanuella gaat?
Bekijk dit project
Help mee aan de praktijkschool voor vakonderwijs...
Bekijk dit project
Paddenstoelenteelt helpt moeders .....
Bekijk dit project
TroTro stimuleert het onderwijs in Ghana
Bekijk dit project
Help mee aan de revalidatie van Emmanuella!
Bekijk dit project
TroTro werkt aan verbetering van de werkgelegenheid in Ghana ...
Bekijk dit project
Drinkwater mbv zonne-energie in Kwabena Gyan
Bekijk dit project
Bouw samen met TroTro aan de toekomst in Ghana
Bekijk dit project
Weten hoe TroTro werkt?
Bekijk dit project
Help talentvolle maar kansarme leerling aan een schoolbeurs ....
Bekijk dit project
Weten hoe TroTro werkt?
Bekijk dit project
Is er nog TroTro-nieuws uit Ghana?
Bekijk dit project
Help een vrouwengroep aan werk!
Bekijk dit project
Schoon drinkwater is voor ons van levensbelang ....
Bekijk dit project
Ook schoon drinkwater in Apenimadi?
Bekijk dit project
Steun TroTro's vroedvrouwen op het Ghanese platteland!
Bekijk dit project

Hoe gaat het nu met Emmanuella?

Het afgelopen jaar heeft Emmanuella, het nu 9-jarig meisje met polio van haar beide benen, een aantal maanden (poliklinisch) gerevalideerd in het ziekenhuis van Duayaw Nkwanta, gespecialiseerd in de behandeling van poliopatiënten. Elke week reisden Emmanuella en haar moeder op maandag naar Duayaw Nkwanta om gedurende de werkdagen in het ziekenhuis te kunnen oefenen. Zij verbleven dan bij een familielid en op vrijdagen reisden moeder en dochter dan weer terug naar Hwidiem.
De behandeling is vergoed door de zorgverzekering (National Health Insurance Scheme), de reis- en verblijfskosten voor Emmanuella en haar moeder zijn via TroTro betaald.

Hoe gaat het nu met Emmanuella?
Het goede nieuws is dat haar benen niet volledig verlamd zijn, zij kan met hulp staan. Lopen kan helaas niet en zal later alleen met krukken kunnen. Om contracturen (verstijving van gewrichten) van haar benen te voorkomen moeten Emmanuella’s benen een paar keer per dag passief (door een ander) gestrekt worden. Om de ontwikkeling medisch in de gaten te houden en om ouders te stimuleren het strekken van de benen vol te blijven houden is het nodig dat Emmanuella geregeld, voorlopig elke maand, voor controle blijft gaan in Duayaw Nkwanta.

Naar school
Net als andere kinderen is Emmanualla leerplichtig en gaat zij naar school. Zij heeft daarvoor een nieuwe rolstoel nodig  want haar huidige is kapot en te klein. Zo’n rolstoel valt helaas niet onder de zorgverzekering ….
Gelukkig zijn de kosten niet zo hoog (~350 euro) en TroTro heeft al van diverse kanten een toezegging dat dit bedrag ter beschikking gesteld zal worden ….

Uw gift is welkom en wordt volledig ingezet voor het project dat u wilt steunen.

Banknummer (IBAN) NL27 INGB 0000 1852 89 t.n.v. TroTro Horst 

Vermeld de naam van het project dat u wilt steunen.

De belastingdienst merkt de stichting aan als ‘Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)’, alle donaties en giften zijn dan ook fiscaal aftrekbaar.