TroTro helpt talentvolle, kansarme leerlingen aan een schoolbeurs....
Bekijk dit project
Kansarme, talentvolle leerlingen een schoolbeurs...
Bekijk dit project
Marktvrouwen Hwidiem
Bekijk dit project
Behalve lol maken ook naar school ...
Bekijk dit project
TroTro steunt kraamkliniekjes op het Ghanese platteland
Bekijk dit project
Nieuwsgierig hoe TroTro werkt?
Bekijk dit project
Lees hoe TroTro werkt ....
Bekijk dit project
Help talentvolle maar kansarme leerling aan een schoolbeurs ....
Bekijk dit project
TroTro werkt aan verbetering van het onderwijs in Ghana...
Bekijk dit project
Wilt u TroTro's videos zien?
Bekijk dit project
TroTro helpt talentvolle, kansarme leerlingen aan een schoolbeurs....
Bekijk dit project
Help mee om deelname aan onderwijs te stimuleren ....
Bekijk dit project
Weten wat TroTro's doelstellingen zijn?
Bekijk onze doelstellingen
Alle kinderen naar school in Ghana ...
Bekijk dit project
TroTro werkt aan verbetering van de watervoorziening in dit dorp ...
Bekijk dit project
Help mee aan verbetering van drinkwatervoorzieningen
Bekijk dit project
TroTro werkt samen met de plaatselijke bevolking
Zo werkt Stichting TroTro
Weten wat TroTro betekent??
Bekijk dit project
Hoe TroTro het verschil maakt ...
Bekijk dit project
Benieuwd hoe het met Emmanuella gaat?
Bekijk dit project
Help mee aan de praktijkschool voor vakonderwijs...
Bekijk dit project
Paddenstoelenteelt helpt moeders .....
Bekijk dit project
TroTro stimuleert het onderwijs in Ghana
Bekijk dit project
Help mee aan de revalidatie van Emmanuella!
Bekijk dit project
TroTro werkt aan verbetering van de werkgelegenheid in Ghana ...
Bekijk dit project
Drinkwater mbv zonne-energie in Kwabena Gyan
Bekijk dit project
Bouw samen met TroTro aan de toekomst in Ghana
Bekijk dit project
Weten hoe TroTro werkt?
Bekijk dit project
Help talentvolle maar kansarme leerling aan een schoolbeurs ....
Bekijk dit project
Weten hoe TroTro werkt?
Bekijk dit project
Is er nog TroTro-nieuws uit Ghana?
Bekijk dit project
Help een vrouwengroep aan werk!
Bekijk dit project
Schoon drinkwater is voor ons van levensbelang ....
Bekijk dit project
Ook schoon drinkwater in Apenimadi?
Bekijk dit project
Steun TroTro's vroedvrouwen op het Ghanese platteland!
Bekijk dit project

Kwabena Gyan heeft weer stromend water!

TroTro-vrijwiliger Laurens Princen ging naar Ghana om het kapotte watersysteem in het dorpje Kwabena Gyan te repareren. Dat is gelukt, maar hij kwam tot een verrassende ontdekking ten aanzien van de oorzaak van het probleem. Lees in het verslag van Laurens wat er aan de hand was en hoe hij dat heeft opgelost…….

Vooraf …
Het ging me aan het hart toen ik hoorde dat de waterpomp in het plattelandsdorpje Kwabena Gyan niet meer goed werkte. Het systeem van waterpomp, zonnepanelen met de controller, watertanks en tappunten was door een aantal vrijwilligers en samen met de lokale bevolking in 2009 aangelegd. Ik was indertijd een van die vrijwilligers.

Er waren ter plaatse al metingen en onderzoek gedaan naar een mogelijke oorzaak van het niet goed functioneren van het systeem. Deze oorzaak bleef onduidelijk. De controller die zorgt dat de pomp met behulp van zonne-energie z’n werk kan doen was al naar Nederland gehaald voor inspectie. Hij bleek goed  te werken.

Ik was blij dat ik in februari weer in de gelegenheid was om voor TroTro naar Ghana te gaan. Naast het doel om de waterpomp in Kwabena Gyan weer aan het werk te krijgen wilde ik tijdens dit bezoek ook de waterputten en pompen van Owusukrom en Apenimadi onderzoeken om te kijken wat de problemen daar precies zijn, hoe die opgelost kunnen worden en wat TroTro daarin kan betekenen.

Tijdens de werkzaamheden in Kwabena Gyan verbleef ik bij Augustina, vroedvrouw in Twabidi. Heel erg fijn te ervaren hoe gastvrij zij ook dit keer weer was. Ook haar man Kennedy is me tijdens het verblijf daar erg goed van dienst geweest.

Eerst bespreking met dorpsraad Kwabena Gyan
Vóór de start van de werkzaamheden in Kwabena Gyan was er samen met Maurits een bijeenkomst met vertegenwoordigers van de dorpsraad. Onze komst werd uitgelegd en ook dit keer werd de nodige ondersteuning door de lokale bevolking toegezegd. De eerste dag al meteen werd door de dorpsbewoners de daad bij het woord gevoegd. De locaties van de put, zonnepanelen, watertanks en tappunt werden aan een grondige schoonmaakbeurt onderworpen. De dagen daarna werd het hele systeem elektrisch doorgemeten en visueel geïnspecteerd.

Oorzaak probleem gevonden…..
Van de 12 zonnepanelen bleken er vier defect. De glasplaten die een onlosmakelijk deel van de panelen uitmaken, bleken gebroken. Gezien de schade is dit waarschijnlijk ontstaan door stenen die op de panelen terecht zijn gekomen. Door mannen uit  het dorp wordt regelmatig in de bossen op vogels gejaagd. Ze maken daarbij gebruik van stenen en katapulten. Hierbij zijn onbedoeld stenen op de panelen terechtgekomen met de breuk als gevolg. Met vertegenwoordigers van de dorpsraad werd dit besproken en zij gaan ervoor zorgen dat er in de verre omgeving van de zonnepanelen niet meer in het bos met katapulten op vogels gejaagd wordt.

…en opgelost
Gelukkig waren bij het ontwerp van dit project de panelen ruim bemeten. Door een aanpassing van de wijze waarop de panelen geschakeld waren kon door de overige panelen nog ruimschoots de energie opgebracht worden om het hele systeem weer goed draaiende te krijgen. De technische details zal ik jullie hier besparen. Iedereen in Kwabena Gyan en ook ikzelf waren erg blij dat er weer volop water getapt kon worden.

Ook in Twabidi problemen met het water!
Dat ik in Twabidi verbleef was een geluk bij een ongeluk. Enkele dagen voor mijn aankomst was het watersysteem in dit dorp ook stil gevallen. Lokaal waren er ook daar al werkzaamheden gedaan maar deze hadden nog niet toe geleid dat de watervoorziening weer hersteld was. Ook hier heb ik het hele systeem elektrisch doorgemeten en visueel geïnspecteerd. Een van de zes panelen van dit systeem was ook defect als gevolg van dezelfde schade als Kwabena Gyan. Gelukkig was in de kliniek van Augustina nog een reserve paneel aanwezig. Door een kleine aanpassing van de draagconstructie en een kleine elektrische aanpassing kon dit paneel geschikt gemaakt worden voor gebruik op dat systeem.

Kapotte elektromotor….
Daarnaast bleek dat de elektromotor die zorgt voor de aandrijving van de pomp defect was. Deze motor kon vervangen worden door de reservemotor die ook in de kliniek van Augustina voorhanden was. De defecte motor heb ik meegenomen naar Nederland. Het hele pompsysteem werd ook meteen schoongemaakt en ik stond ervan te kijken hoe goed het inwendige van deze pomp er na gebruik van 7 jaar in deze omstandigheden er nog uitzag. Als nieuw haast. Twabidi dus ook weer voorzien van water!

Uw gift is welkom en wordt volledig ingezet voor het project dat u wilt steunen.

Banknummer (IBAN) NL27 INGB 0000 1852 89 t.n.v. TroTro Horst 

Vermeld de naam van het project dat u wilt steunen.

De belastingdienst merkt de stichting aan als ‘Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)’, alle donaties en giften zijn dan ook fiscaal aftrekbaar.