TroTro helpt talentvolle, kansarme leerlingen aan een schoolbeurs....
Bekijk dit project
Kansarme, talentvolle leerlingen een schoolbeurs...
Bekijk dit project
Marktvrouwen Hwidiem
Bekijk dit project
Behalve lol maken ook naar school ...
Bekijk dit project
TroTro steunt kraamkliniekjes op het Ghanese platteland
Bekijk dit project
Nieuwsgierig hoe TroTro werkt?
Bekijk dit project
Lees hoe TroTro werkt ....
Bekijk dit project
Help talentvolle maar kansarme leerling aan een schoolbeurs ....
Bekijk dit project
TroTro werkt aan verbetering van het onderwijs in Ghana...
Bekijk dit project
Wilt u TroTro's videos zien?
Bekijk dit project
TroTro helpt talentvolle, kansarme leerlingen aan een schoolbeurs....
Bekijk dit project
Help mee om deelname aan onderwijs te stimuleren ....
Bekijk dit project
Weten wat TroTro's doelstellingen zijn?
Bekijk onze doelstellingen
Alle kinderen naar school in Ghana ...
Bekijk dit project
TroTro werkt aan verbetering van de watervoorziening in dit dorp ...
Bekijk dit project
Help mee aan verbetering van drinkwatervoorzieningen
Bekijk dit project
TroTro werkt samen met de plaatselijke bevolking
Zo werkt Stichting TroTro
Weten wat TroTro betekent??
Bekijk dit project
Hoe TroTro het verschil maakt ...
Bekijk dit project
Benieuwd hoe het met Emmanuella gaat?
Bekijk dit project
Help mee aan de praktijkschool voor vakonderwijs...
Bekijk dit project
Paddenstoelenteelt helpt moeders .....
Bekijk dit project
TroTro stimuleert het onderwijs in Ghana
Bekijk dit project
Help mee aan de revalidatie van Emmanuella!
Bekijk dit project
TroTro werkt aan verbetering van de werkgelegenheid in Ghana ...
Bekijk dit project
Drinkwater mbv zonne-energie in Kwabena Gyan
Bekijk dit project
Bouw samen met TroTro aan de toekomst in Ghana
Bekijk dit project
Weten hoe TroTro werkt?
Bekijk dit project
Help talentvolle maar kansarme leerling aan een schoolbeurs ....
Bekijk dit project
Weten hoe TroTro werkt?
Bekijk dit project
Is er nog TroTro-nieuws uit Ghana?
Bekijk dit project
Help een vrouwengroep aan werk!
Bekijk dit project
Schoon drinkwater is voor ons van levensbelang ....
Bekijk dit project
Ook schoon drinkwater in Apenimadi?
Bekijk dit project
Steun TroTro's vroedvrouwen op het Ghanese platteland!
Bekijk dit project

Nadat we te horen kregen dat onze bestaande website niet meer ondersteund kon blijven worden heeft Alphamega de website overgezet naar een nieuwe WordPress website.

Deze foundation investeert in innovatieve ‘ privat-sector’-initiatieven die de levensstandaard verbeteren van kansarme mensen en gemeenschappen in Afrika. D.o. b heeft diverse TroTro projecten financieel mogelijk gemaakt.

Richt zich op de empowering van mensen, zowel individueel als in gemeenschapsverband, o.a. door het projectmatig verzorgen van onderwijskundig verantwoorde training, intervisie en coaching op maat. DrostEffect investeert pro Deo in TroTro door fondsenwerving, bewustwording en onderwijskundige advisering.

Interactief, strategisch webdesignbureau. Heeft via hun jaarlijkse actie RUSH-48 een nieuwe website voor TroTro gemaakt.

Habitech International is de organisatie die de nieuwe bouwmethode heeft ontwikkeld waar TroTro in Ghana mee werkt.

Samenwerkingsverband van groepen en personen die in Noord-Ghana actief zijn in de ontwikkelingshulp. Tro-Troneemt hieraan deel omdat het de kraamkliniek in Sawla steunt, Sawla ligt in de Northern region.

Impulsis is hét loket voor Nederlandse particuliere initiatieven in ontwikkelingssamenwerking. Een gezamenlijk initiatief van Edukans, ICCO en Kerk in Actie. Impulsis heeft aan twee projecten van TroTro financieel bijgedragen.

Grafisch ontwerpbureau Luidhelder heeft in 2011 gratis een nieuw logo en nieuwe huisstijl voor TroTro ontwikkeld.

Denker en doener in projecten, fondsenwerving en interim management. zet zich in voor projecten van organisaties met een maatschappelijke doelstelling. Adviseert TroTro kostenloos over projectmanagement en fondswerving

Het MPV coördineert activiteiten van Venlose groepen die actief zijn voor de derde wereld. Daarnaast adviseert het platform de gemeente Venlo over de besteding van gelden voor ontwikkelingssamenwerking en worden gastlessen op basisscholen gegeven. Met financiële steun van het MPV realiseerde TroTro diverse kleinschalige projecten.

biedt kennis en advies over mondiaal burgerschap en internationale samenwerking en wil mensen, organisaties en bedrijven inzicht geven in hun rol in de wereld. NCDO financierde mee aan een tweetal TroTro projecten.

Een veilig onderkomen, een goede gezondheid, kwalitatief onderwijs. Voor velen een vanzelfsprekendheid, maar dat is het lang niet voor iedereen. Omdat er nog een wereld te winnen is, steunt Stichting De Pagter Fonds dan ook uiteenlopende initiatieven die bijdragen aan het welzijn en de ontwikkeling van de (mede)mens, waaronder het TroTro-project Praktijkschool voor Vakonderwijs Hwidiem.

Stichting PicoSol is een onafhankelijke vrijwilligersorganisatie die zich inzet voor kleinschalige toepassingen van zonne-energie in derde wereld landen. PicoSol heeft samen met TroTro een watersysteem met zonne-energie opgezet in Twabidi.

“Fietsclub ut Tuinhuuske” is een ‘ vrindeclub’ van recreatieve wielrenners die al sinds 2007 met een jaarlijkse sponsortocht geld bij elkaar “trappen” voor projecten van TroTro.

’Kerken Gaan voor Ghana’ is een initiatief van de Rooms Katholieke parochie en Protestantse gemeente in Wijchen en richt zich op het dorp Hwidiem en omliggende dorpen. Stichting WWW werkt hierbij nauw samen met TroTro.

Wilde Ganzen bestrijdt armoede wereldwijd. Zij steunen honderden kleinschalige projecten in arme gebieden. Deze projecten zijn opgezet door lokale mensen en hun gemeenschap samen met bevlogen Nederlanders, zoals TroTro. Wilde Ganzen helpt met kennis, ervaring en financiële steun. Dat leidt tot een directe en blijvende verbetering. Daar helpt u met iedere gift aan mee!

Wonen Limburg werkt samen met TroTro aan de introductie van de nieuwe bouwmethode in Ghana.

Uw gift is welkom en wordt volledig ingezet voor het project dat u wilt steunen.

Banknummer (IBAN) NL27 INGB 0000 1852 89 t.n.v. TroTro Horst 

Vermeld de naam van het project dat u wilt steunen.

De belastingdienst merkt de stichting aan als ‘Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)’, alle donaties en giften zijn dan ook fiscaal aftrekbaar.