Nadat we te horen kregen dat onze bestaande website niet meer ondersteund kon blijven worden heeft Alphamega de website overgezet naar een nieuwe WordPress website.

Deze foundation investeert in innovatieve ‘ privat-sector’-initiatieven die de levensstandaard verbeteren van kansarme mensen en gemeenschappen in Afrika. D.o. b heeft diverse TroTro projecten financieel mogelijk gemaakt.

Richt zich op de empowering van mensen, zowel individueel als in gemeenschapsverband, o.a. door het projectmatig verzorgen van onderwijskundig verantwoorde training, intervisie en coaching op maat. DrostEffect investeert pro Deo in TroTro door fondsenwerving, bewustwording en onderwijskundige advisering.

Interactief, strategisch webdesignbureau. Heeft via hun jaarlijkse actie RUSH-48 een nieuwe website voor TroTro gemaakt.

Habitech International is de organisatie die de nieuwe bouwmethode heeft ontwikkeld waar TroTro in Ghana mee werkt.

Samenwerkingsverband van groepen en personen die in Noord-Ghana actief zijn in de ontwikkelingshulp. Tro-Troneemt hieraan deel omdat het de kraamkliniek in Sawla steunt, Sawla ligt in de Northern region.

Impulsis is hét loket voor Nederlandse particuliere initiatieven in ontwikkelingssamenwerking. Een gezamenlijk initiatief van Edukans, ICCO en Kerk in Actie. Impulsis heeft aan twee projecten van TroTro financieel bijgedragen.

Grafisch ontwerpbureau Luidhelder heeft in 2011 gratis een nieuw logo en nieuwe huisstijl voor TroTro ontwikkeld.

Denker en doener in projecten, fondsenwerving en interim management. zet zich in voor projecten van organisaties met een maatschappelijke doelstelling. Adviseert TroTro kostenloos over projectmanagement en fondswerving

Het MPV coördineert activiteiten van Venlose groepen die actief zijn voor de derde wereld. Daarnaast adviseert het platform de gemeente Venlo over de besteding van gelden voor ontwikkelingssamenwerking en worden gastlessen op basisscholen gegeven. Met financiële steun van het MPV realiseerde TroTro diverse kleinschalige projecten.

biedt kennis en advies over mondiaal burgerschap en internationale samenwerking en wil mensen, organisaties en bedrijven inzicht geven in hun rol in de wereld. NCDO financierde mee aan een tweetal TroTro projecten.

Een veilig onderkomen, een goede gezondheid, kwalitatief onderwijs. Voor velen een vanzelfsprekendheid, maar dat is het lang niet voor iedereen. Omdat er nog een wereld te winnen is, steunt Stichting De Pagter Fonds dan ook uiteenlopende initiatieven die bijdragen aan het welzijn en de ontwikkeling van de (mede)mens, waaronder het TroTro-project Praktijkschool voor Vakonderwijs Hwidiem.

Stichting PicoSol is een onafhankelijke vrijwilligersorganisatie die zich inzet voor kleinschalige toepassingen van zonne-energie in derde wereld landen. PicoSol heeft samen met TroTro een watersysteem met zonne-energie opgezet in Twabidi.

“Fietsclub ut Tuinhuuske” is een ‘ vrindeclub’ van recreatieve wielrenners die al sinds 2007 met een jaarlijkse sponsortocht geld bij elkaar “trappen” voor projecten van TroTro.

’Kerken Gaan voor Ghana’ is een initiatief van de Rooms Katholieke parochie en Protestantse gemeente in Wijchen en richt zich op het dorp Hwidiem en omliggende dorpen. Stichting WWW werkt hierbij nauw samen met TroTro.

Wilde Ganzen bestrijdt armoede wereldwijd. Zij steunen honderden kleinschalige projecten in arme gebieden. Deze projecten zijn opgezet door lokale mensen en hun gemeenschap samen met bevlogen Nederlanders, zoals TroTro. Wilde Ganzen helpt met kennis, ervaring en financiële steun. Dat leidt tot een directe en blijvende verbetering. Daar helpt u met iedere gift aan mee!

Wonen Limburg werkt samen met TroTro aan de introductie van de nieuwe bouwmethode in Ghana.