TroTro helpt talentvolle, kansarme leerlingen aan een schoolbeurs....
Bekijk dit project
Kansarme, talentvolle leerlingen een schoolbeurs...
Bekijk dit project
Marktvrouwen Hwidiem
Bekijk dit project
Behalve lol maken ook naar school ...
Bekijk dit project
TroTro steunt kraamkliniekjes op het Ghanese platteland
Bekijk dit project
Nieuwsgierig hoe TroTro werkt?
Bekijk dit project
Lees hoe TroTro werkt ....
Bekijk dit project
Help talentvolle maar kansarme leerling aan een schoolbeurs ....
Bekijk dit project
TroTro werkt aan verbetering van het onderwijs in Ghana...
Bekijk dit project
Wilt u TroTro's videos zien?
Bekijk dit project
TroTro helpt talentvolle, kansarme leerlingen aan een schoolbeurs....
Bekijk dit project
Help mee om deelname aan onderwijs te stimuleren ....
Bekijk dit project
Weten wat TroTro's doelstellingen zijn?
Bekijk onze doelstellingen
Alle kinderen naar school in Ghana ...
Bekijk dit project
TroTro werkt aan verbetering van de watervoorziening in dit dorp ...
Bekijk dit project
Help mee aan verbetering van drinkwatervoorzieningen
Bekijk dit project
TroTro werkt samen met de plaatselijke bevolking
Zo werkt Stichting TroTro
Weten wat TroTro betekent??
Bekijk dit project
Hoe TroTro het verschil maakt ...
Bekijk dit project
Benieuwd hoe het met Emmanuella gaat?
Bekijk dit project
Help mee aan de praktijkschool voor vakonderwijs...
Bekijk dit project
Paddenstoelenteelt helpt moeders .....
Bekijk dit project
TroTro stimuleert het onderwijs in Ghana
Bekijk dit project
Help mee aan de revalidatie van Emmanuella!
Bekijk dit project
TroTro werkt aan verbetering van de werkgelegenheid in Ghana ...
Bekijk dit project
Drinkwater mbv zonne-energie in Kwabena Gyan
Bekijk dit project
Bouw samen met TroTro aan de toekomst in Ghana
Bekijk dit project
Weten hoe TroTro werkt?
Bekijk dit project
Help talentvolle maar kansarme leerling aan een schoolbeurs ....
Bekijk dit project
Weten hoe TroTro werkt?
Bekijk dit project
Is er nog TroTro-nieuws uit Ghana?
Bekijk dit project
Help een vrouwengroep aan werk!
Bekijk dit project
Schoon drinkwater is voor ons van levensbelang ....
Bekijk dit project
Ook schoon drinkwater in Apenimadi?
Bekijk dit project
Steun TroTro's vroedvrouwen op het Ghanese platteland!
Bekijk dit project

Microkrediet

De laatste jaren heeft het verstrekken van microkrediet veel positieve aandacht gekregen in de media, mede vanwege de inzet van Prinses Maxima.

Omdat de werkgelegenheid naar verwachting gestimuleerd wordt door het verstrekken van microkredieten en daarom binnen onze doelstellingen zou kunnen passen hebben wij ons verdiept in de wereld van het microkrediet. Daarbij zijn wij echter tot de conclusie gekomen dat het verstrekken van microkrediet voor TroTro geen geschikte activiteit is.

Navraag: past het verlenen van microkrediet bij TroTro?
Om ons goed voor te bereiden op een dergelijk project hebben we contact gezocht met diverse organisaties die meer ervaring hadden op dit gebied. Onze belangrijkste contactpersoon in dezen werkt in Uganda voor Stichting Trias en heeft veel ervaring in het opzetten van financieringssystemen in ontwikkelingslanden. Al snel bleek dat het veel minder eenvoudig is dan het lijkt om op een goede manier leningen te verstrekken. Maar al te vaak blijkt dat er niet terugbetaald wordt zoals afgesproken en dat wekelijkse controle nodig is om het systeem te laten werken.

Dit heeft te maken met de volgende factoren:

  • Voorafgaand aan een microkrediet moet er eigenlijk een training worden gegeven over sparen en het omgaan met geld omdat de kleine ondernemers waar de kredieten zich op richten, niet gewend zijn hun financiën te plannen;
  • TroTro heeft tot nu toe voornamelijk gegéven in plaats van (geld) geléénd. Dit kan tot verwarring leiden en de ondernemers kunnen er ten onrechte vanuit gaan dat ook de lening een schenking is, ondanks dat hierover helder is gecommuniceerd.
  • Het goed organiseren van de terugbetalingen vraagt veel tijd en direct contact met de ondernemers.

Dit past bij onze ervaringen met het vrouwencollectief van het garifabriekje waar de gekozen opzet uiteindelijk ook niet paste bij het terugbetalen van een beperkt startkapitaaltje, waardoor het project tot stilstand kwam.

Nee, geen passende TroTro-activiteit ….
TroTro heeft dan ook besloten om geen microkredieten te gaan verstrekken. Het lijkt onvoldoende kans van slagen te hebben om dit binnen onze huidige manier van werken in te passen. Bovendien zijn er een aantal banken actief in Ghana met het verstrekken van microkredieten. Het lijkt ons dus verstandiger om ons verder te blijven richten op de ondersteuning van (kleinschalige) projecten op gebied van landbouw, gezondheidszorg en economie, die vanuit de bevolking zelf worden aangevraagd.

Met deze toelichting willen we duidelijk maken dat TroTro graag gedegen te werk gaat en bewust keuzes maakt op welke wijze haar inspanningen het beste tot hun recht komen in plaats van blind in te stappen op trends.

Uw gift is welkom en wordt volledig ingezet voor het project dat u wilt steunen.

Banknummer (IBAN) NL27 INGB 0000 1852 89 t.n.v. TroTro Horst 

Vermeld de naam van het project dat u wilt steunen.

De belastingdienst merkt de stichting aan als ‘Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)’, alle donaties en giften zijn dan ook fiscaal aftrekbaar.