TroTro helpt talentvolle, kansarme leerlingen aan een schoolbeurs....
Bekijk dit project
Kansarme, talentvolle leerlingen een schoolbeurs...
Bekijk dit project
Marktvrouwen Hwidiem
Bekijk dit project
Behalve lol maken ook naar school ...
Bekijk dit project
TroTro steunt kraamkliniekjes op het Ghanese platteland
Bekijk dit project
Nieuwsgierig hoe TroTro werkt?
Bekijk dit project
Lees hoe TroTro werkt ....
Bekijk dit project
Help talentvolle maar kansarme leerling aan een schoolbeurs ....
Bekijk dit project
TroTro werkt aan verbetering van het onderwijs in Ghana...
Bekijk dit project
Wilt u TroTro's videos zien?
Bekijk dit project
TroTro helpt talentvolle, kansarme leerlingen aan een schoolbeurs....
Bekijk dit project
Help mee om deelname aan onderwijs te stimuleren ....
Bekijk dit project
Weten wat TroTro's doelstellingen zijn?
Bekijk onze doelstellingen
Alle kinderen naar school in Ghana ...
Bekijk dit project
TroTro werkt aan verbetering van de watervoorziening in dit dorp ...
Bekijk dit project
Help mee aan verbetering van drinkwatervoorzieningen
Bekijk dit project
TroTro werkt samen met de plaatselijke bevolking
Zo werkt Stichting TroTro
Weten wat TroTro betekent??
Bekijk dit project
Hoe TroTro het verschil maakt ...
Bekijk dit project
Benieuwd hoe het met Emmanuella gaat?
Bekijk dit project
Help mee aan de praktijkschool voor vakonderwijs...
Bekijk dit project
Paddenstoelenteelt helpt moeders .....
Bekijk dit project
TroTro stimuleert het onderwijs in Ghana
Bekijk dit project
Help mee aan de revalidatie van Emmanuella!
Bekijk dit project
TroTro werkt aan verbetering van de werkgelegenheid in Ghana ...
Bekijk dit project
Drinkwater mbv zonne-energie in Kwabena Gyan
Bekijk dit project
Bouw samen met TroTro aan de toekomst in Ghana
Bekijk dit project
Weten hoe TroTro werkt?
Bekijk dit project
Help talentvolle maar kansarme leerling aan een schoolbeurs ....
Bekijk dit project
Weten hoe TroTro werkt?
Bekijk dit project
Is er nog TroTro-nieuws uit Ghana?
Bekijk dit project
Help een vrouwengroep aan werk!
Bekijk dit project
Schoon drinkwater is voor ons van levensbelang ....
Bekijk dit project
Ook schoon drinkwater in Apenimadi?
Bekijk dit project
Steun TroTro's vroedvrouwen op het Ghanese platteland!
Bekijk dit project

‘Midwife to Midwife’ – nieuwe waterbron voor Twabidi Health Centre

‘Midwife to Midwife’
Met dit motto schonken Manon en Eric, via hun bruiloftsgasten, een bedrag van ruim 2.500 euro aan TroTro. In plaats van een cadeau vroegen zij de gasten op hun bruiloft afgelopen juli, een bedrag te storten op TroTro’s bankrekening, ten behoeve van een vroedvrouwkliniek in Ghana.
Dát was een onverwachte meevaller voor TroTro, want kort daarvoor was een noodkreet ontvangen van Augustina Ahiaku, vroedvrouw-directeur én oprichter van het Blessed Family Health Centre in Twabidi in Ghana, dat de watervoorziening voor de kliniek was stilgevallen. Water moest op dat moment weer, zoals decennia geleden, met emmers uit een nabijgelegen meertje of bij de handpomp in het dorp gehaald worden. Dat water moet dan gekookt worden voordat het gedronken kan worden of voor gebruik in de kliniek geschikt is.

Blessed Family Health Centre was aangesloten op het watersysteem dat via TroTro twintig jaar geleden is aangelegd voor het hele dorp. De waterpomp van dit watersysteem bleek kapot gegaan. In de praktijk werd het watersysteem de laatste jaren eigenlijk alleen nog door de kliniek gebruikt (en onderhouden), omdat er inmiddels midden in het dorp een handpomp was geslagen waar de bewoners gratis water kunnen halen. Deze handpomp is aangelegd tijdens de verkiezingscampagne van een parlementslid in 2019, en levert sindsdien gratis water aan de dorpsbewoners. Daarmee verdween in het dorp de belangstelling voor het systeem met de elektrische waterpomp, waarvoor naar gebruik een (kleine) bijdrage betaald moet worden voor het onderhoud. Sindsdien is het systeem feitelijk alleen nog door de kliniek gebruikt, die ook de elektriciteitsrekening en het onderhoud betaalde. Toch was er niet altijd water beschikbaar voor de kliniek. Dat kwam omdat de door het dorp aangewezen beheerder, de voorraadtank niet steeds tijdig bijvulde en geregeld ook afwezig was, met de sleutel die toegang geeft tot de pomp op zak. Een sleutel bijmaken is door het dorp nooit als oplossing geaccepteerd, omdat de beheerder dan de controle over de pomp en het elektriciteitsgebruik zou kwijtraken.

De nationale zorgverzekering (NHI) had bij de meest recente periodieke kwaliteits-inspectie (audit) in 2022, al gesignaleerd dat de watervoorziening van de kliniek een kwetsbaar onderdeel was en   dringend aanbevolen om voor een volledig eigen watervoorziening te zorgen.

Met de gift van Manon en Eric was er ineens voldoende budget om die aanbeveling van de NHI voor de kliniek te realiseren! Augustina is eind juli verblijd met het goede nieuws en heeft de afgelopen maanden met succes een bore-hole (met elektrische pomp) laten aanleggen op het terrein van de kliniek en die laten aansluiten op het interne waterleiding systeem van de kliniek. Er is nu, dankzij de actie ‘Midwife to midwife’, weer onbeperkt schoon (drink)water beschikbaar in de kliniek. Een grote stap vooruit voor Blessed Family Health Centre, dankzij Manon en Eric én hun bruiloftsgasten!

Het eerder via TroTro aangelegde waterleidingsysteem blijft overigens beschikbaar voor het dorp, alleen is dat momenteel dus zonder werkzame waterpomp. Mocht de handpomp van het dorp het in de toekomst begeven, kan er desgewenst opnieuw een elektrische pomp op het waterleidingsysteem aangesloten worden.

Uw gift is welkom en wordt volledig ingezet voor het project dat u wilt steunen.

Banknummer (IBAN) NL27 INGB 0000 1852 89 t.n.v. TroTro Horst 

Vermeld de naam van het project dat u wilt steunen.

De belastingdienst merkt de stichting aan als ‘Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)’, alle donaties en giften zijn dan ook fiscaal aftrekbaar.