TroTro helpt talentvolle, kansarme leerlingen aan een schoolbeurs....
Bekijk dit project
Kansarme, talentvolle leerlingen een schoolbeurs...
Bekijk dit project
Marktvrouwen Hwidiem
Bekijk dit project
Behalve lol maken ook naar school ...
Bekijk dit project
TroTro steunt kraamkliniekjes op het Ghanese platteland
Bekijk dit project
Nieuwsgierig hoe TroTro werkt?
Bekijk dit project
Lees hoe TroTro werkt ....
Bekijk dit project
Help talentvolle maar kansarme leerling aan een schoolbeurs ....
Bekijk dit project
TroTro werkt aan verbetering van het onderwijs in Ghana...
Bekijk dit project
Wilt u TroTro's videos zien?
Bekijk dit project
TroTro helpt talentvolle, kansarme leerlingen aan een schoolbeurs....
Bekijk dit project
Help mee om deelname aan onderwijs te stimuleren ....
Bekijk dit project
Weten wat TroTro's doelstellingen zijn?
Bekijk onze doelstellingen
Alle kinderen naar school in Ghana ...
Bekijk dit project
TroTro werkt aan verbetering van de watervoorziening in dit dorp ...
Bekijk dit project
Help mee aan verbetering van drinkwatervoorzieningen
Bekijk dit project
TroTro werkt samen met de plaatselijke bevolking
Zo werkt Stichting TroTro
Weten wat TroTro betekent??
Bekijk dit project
Hoe TroTro het verschil maakt ...
Bekijk dit project
Benieuwd hoe het met Emmanuella gaat?
Bekijk dit project
Help mee aan de praktijkschool voor vakonderwijs...
Bekijk dit project
Paddenstoelenteelt helpt moeders .....
Bekijk dit project
TroTro stimuleert het onderwijs in Ghana
Bekijk dit project
Help mee aan de revalidatie van Emmanuella!
Bekijk dit project
TroTro werkt aan verbetering van de werkgelegenheid in Ghana ...
Bekijk dit project
Drinkwater mbv zonne-energie in Kwabena Gyan
Bekijk dit project
Bouw samen met TroTro aan de toekomst in Ghana
Bekijk dit project
Weten hoe TroTro werkt?
Bekijk dit project
Help talentvolle maar kansarme leerling aan een schoolbeurs ....
Bekijk dit project
Weten hoe TroTro werkt?
Bekijk dit project
Is er nog TroTro-nieuws uit Ghana?
Bekijk dit project
Help een vrouwengroep aan werk!
Bekijk dit project
Schoon drinkwater is voor ons van levensbelang ....
Bekijk dit project
Ook schoon drinkwater in Apenimadi?
Bekijk dit project
Steun TroTro's vroedvrouwen op het Ghanese platteland!
Bekijk dit project

Minder kindersterfte door betere sanitaire voorzieningen

Minder kindersterfte door betere sanitaire voorzieningen

Op het platteland van Ghana is geen waterleidingnet en geen riolering. Verbetering van deze sanitaire voorzieningen draagt in belangrijke mate bij aan vermindering van diarree en andere besmettelijke ziektes die vooral bij kinderen veel (dodelijke) slachtoffers maken. TroTro zet zich al jaren in voor verbeteringen op dit vlak én paste bij

Lees meer...

de laatst gerealiseerde latrine de nieuwe Habitech bouwmethode toe.

Speciaal voor de tropen
Zo bouwen wij regelmatig speciaal voor de tropen ontwikkelde toiletgebouwen. Deze gebouwen noemen we KVIP’s: Kumasi Ventilated Improved Pitlatrine. Deze latrines zijn zodanig geconstrueerd dat er sprake is van optimale hygiëne waardoor de overdracht van (ziekmakende) bacteriën wordt voorkomen. Er kunnen nauwelijks tot geen vliegen bij de menselijke ontlasting komen, zodat de vliegen geen bacteriën kunnen verspreiden. Bovendien komt de ontlasting niet in contact met grond/drinkwater waardoor ook die besmettingsweg geblokkeerd is.’

‘Onze’ vroedvrouwen zijn een onmisbare schakel
Al in het begin van de jaren ’90 van de vorige eeuw bouwden we drie toiletgebouwen in Hwidiem, het plattelandsdorp waar TroTro haar Ghanese basis heeft. De laatste jaren richten wij ons op verbeteringen in de wat kleinere dorpen in de omgeving van Hwidiem. Zoals bijvoorbeeld de dorpjes Twabidi en Kensere. Dit is een bewuste keuze omdat het de dorpjes zijn waar de door TroTro gesteunde vroedvrouwen actief zijn. ‘Onze’ vroedvrouwen hebben in die dorpjes gezag, kennen de lokale situatie goed en zijn al vele jaren een betrouwbare schakel in ons Ghanese netwerk. Zij zijn als sleutelfiguren in een dorp onmisbaar voor het goed uitvoeren van een project. Zonder hen loopt het uitvoeren van een project het risico dat bijvoorbeeld inwoners met minder filantropische bedoelingen geld willen verdienen aan bouwprojecten of dat er materialen verdwijnen. Bovendien leveren de vroedvrouwen ook een bijdrage in het onderhoud en in stand houden van de toiletgebouwen doordat zij invloed in de gemeenschap hebben en hier dus aandacht voor kunnen vragen.  Zie ook: Ondersteuning kraamkliniekjes platteland.

Lokale betrokkenheid is een must
Wij gaan niet zomaar ergens een toiletgebouw neerzetten omdat wij vinden dat dit nodig is. De ervaring heeft geleerd dat als er geen vraag naar is, een dergelijke voorziening ook niet wordt gebruikt of niet voor datgene waar het voor bedoeld is. Wij nemen een projectaanvraag daarom pas in overweging als het verzoek daartoe gedaan is door een lokale gemeenschap of groep. Als het project binnen TroTro-’s doelstellingen past, de gehele gemeenschap er voordeel van kan hebben én bereid is om een eigen bijdrage te leveren in de realisatie, kunnen we besluiten fondsen te gaan zoeken.

In het project bestaat de bijdrage van de lokale bevolking uit het beschikbaar stellen van de grond en het gratis verrichten van alle voorkomende ongeschoolde werkzaamheden. Denk bijvoorbeeld aan het graven van een put, het dragen van zand en water, het lossen van een vrachtauto met bouwmaterialen, etc. Op deze wijze beperken we de bouwkosten en stimuleren we de betrokkenheid van de lokale bevolking.

Na oplevering van de KVIP wordt een lokale commissie verantwoordelijk gesteld voor het beheer en onderhoud van de latrine. Deze commissie staat dan onder leiding van de vroedvrouw en legt verantwoording af aan de plaatselijke dorpsraad. Onderdeel van het project is dat de commissie samen met ons een onderhoudsplan opstelt, inclusief de financiële dekking. Met een kleine bijdrage voor het gebruik van de latrine wordt een onderhoudsfonds gevuld dat door de commissie wordt beheerd. TroTro controleert jaarlijks hoe dit loopt.

Drie KVIP’s voor Hwidiem
In de jaren ’90 van de vorige eeuw hebben we in Hwidiem, het dorp waar TroTro haar thuisbasis heeft, drie KVIP’s aangelegd. Een belangrijke stap voorwaarts in dit dorpje in het voormalig tropisch regenwoud van Ghana, waar toen diarree en de ziekte buiktyphus (enteric fever) nog vele slachtoffers maakte, met name onder de kinderen. Mede dankzij de aanleg van deze KVIP’s, die nog steeds in gebruik zijn, is het aantal kinderen dat overlijdt ten gevolgevan diarree of buiktyphus in Hwidiem spectaculair gedaald. De KVIP’s werden opgeleverd in 1991, 1993 en 1996.

We realiseerden vervolgens nog eens 3 toiletgebouwen …

… in Kensere
Gesponsord door woningcorporatie Wonen Limburg en haar medewerkers (zie ook Samen bouwen met TroTro in Ghana) bouwden we in 2006 een KVIP in Kensere. In januari 2007 opende een medewerkster van Wonen Limburg deze KVIP tijdens een feestelijke bijeenkomst in het dorp.

… in Twabidi
In Twabidi is bij de bouw voor het eerst de nieuwe Habitech-methode toegepast. Onder leiding van Abdul, onze metselaar die in Thailand is opgeleid om deze bouwmethode toe te passen, verliep de bouw voorspoedig. Nadat de juiste samenstelling van de specie was gevonden vorderde de bouw in rap tempo. ‘Onze’ vroedvrouw Augustina die in Twabidi haar kraamkliniek heeft, had namens TroTro de supervisie over de actieve deelname van de lokale bevolking bij de bouw.

Het mes sneed hier aan twee kanten: voor de bewoners een nieuwe KVIP en TroTro kon ervaring opdoen met het nieuwe bouwen.

Ook het toiletgebouw in Twabidi werd gesponsord door Wonen Limburg en haar medewerkers. Op vrijdag 18 januari 2008 openden 2 medewerksters van Wonen Limburg de prachtige nieuwe KVIP. Dit deden zij tijdens hun (privé)reis door Ghana, waarin zij onder begeleiding van onze voorzitter Maurits kennis maakten met Ghana én de andere TroTro projecten.

… en in Apenimadi/Oseikrom
Ook de KVIP in Oseikrom bouwden we in 2007. Deze latrine werd mogelijk gemaakt door de Nationale Commissie Duurzame Ontwikkeling (NCDO). Die verdubbelde namelijk het sponsorbedrag voor de KVIP in Twabidi, waardoor we nog een KVIP in  Apenimadi/Oseikrom konden bouwen!

Beheer en onderhoud geregeld
De dorpjes Kensere, Twabidi en Apenimadi/Oseikrom hebben nu elk een eigen ‘KVIP-committee’ opgericht. Deze commissie is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de KVIP. Door een kleine bijdrage te vragen aan de gebruikers wordt geld gegenereerd voor het onderhoud. Op deze wijze is het beheer en onderhoud van de KVIP’s zo goed mogelijk gewaarborgd.

We zijn nog niet klaar!
TROTRO heeft nog aanvragen van twee andere dorpjes ontvangen en probeert daar nog fondsen voor te vinden. Wil uw bedrijf, stichting of vereniging bijdragen aan het verminderen van kindersterfte door barre hygiënische omstandigheden? Neemt u dan vrijblijvend contact met ons op via het contactformulier. Om u een idee te geven: het bouwen van een KVIP kost afhankelijk van het aantal ‘zitplaatsen’ zo’n 10.000 – 12.500 euro.  Direct doneren kan ook! Zie: Donaties en giften

Categorie: Gezondheidszorg
Status: Afgerond
Locatie: Ghana

Uw gift is welkom en wordt volledig ingezet voor het project dat u wilt steunen.

Banknummer (IBAN) NL27 INGB 0000 1852 89 t.n.v. TroTro Horst 

Vermeld de naam van het project dat u wilt steunen.

De belastingdienst merkt de stichting aan als ‘Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)’, alle donaties en giften zijn dan ook fiscaal aftrekbaar.