TroTro helpt talentvolle, kansarme leerlingen aan een schoolbeurs....
Bekijk dit project
Kansarme, talentvolle leerlingen een schoolbeurs...
Bekijk dit project
Marktvrouwen Hwidiem
Bekijk dit project
Behalve lol maken ook naar school ...
Bekijk dit project
TroTro steunt kraamkliniekjes op het Ghanese platteland
Bekijk dit project
Nieuwsgierig hoe TroTro werkt?
Bekijk dit project
Lees hoe TroTro werkt ....
Bekijk dit project
Help talentvolle maar kansarme leerling aan een schoolbeurs ....
Bekijk dit project
TroTro werkt aan verbetering van het onderwijs in Ghana...
Bekijk dit project
Wilt u TroTro's videos zien?
Bekijk dit project
TroTro helpt talentvolle, kansarme leerlingen aan een schoolbeurs....
Bekijk dit project
Help mee om deelname aan onderwijs te stimuleren ....
Bekijk dit project
Weten wat TroTro's doelstellingen zijn?
Bekijk onze doelstellingen
Alle kinderen naar school in Ghana ...
Bekijk dit project
TroTro werkt aan verbetering van de watervoorziening in dit dorp ...
Bekijk dit project
Help mee aan verbetering van drinkwatervoorzieningen
Bekijk dit project
TroTro werkt samen met de plaatselijke bevolking
Zo werkt Stichting TroTro
Weten wat TroTro betekent??
Bekijk dit project
Hoe TroTro het verschil maakt ...
Bekijk dit project
Benieuwd hoe het met Emmanuella gaat?
Bekijk dit project
Help mee aan de praktijkschool voor vakonderwijs...
Bekijk dit project
Paddenstoelenteelt helpt moeders .....
Bekijk dit project
TroTro stimuleert het onderwijs in Ghana
Bekijk dit project
Help mee aan de revalidatie van Emmanuella!
Bekijk dit project
TroTro werkt aan verbetering van de werkgelegenheid in Ghana ...
Bekijk dit project
Drinkwater mbv zonne-energie in Kwabena Gyan
Bekijk dit project
Bouw samen met TroTro aan de toekomst in Ghana
Bekijk dit project
Weten hoe TroTro werkt?
Bekijk dit project
Help talentvolle maar kansarme leerling aan een schoolbeurs ....
Bekijk dit project
Weten hoe TroTro werkt?
Bekijk dit project
Is er nog TroTro-nieuws uit Ghana?
Bekijk dit project
Help een vrouwengroep aan werk!
Bekijk dit project
Schoon drinkwater is voor ons van levensbelang ....
Bekijk dit project
Ook schoon drinkwater in Apenimadi?
Bekijk dit project
Steun TroTro's vroedvrouwen op het Ghanese platteland!
Bekijk dit project

Verbetering uitvoering vaccinatieprogramma

Verbetering uitvoering vaccinatieprogramma

Mobiliteit is belangrijk.
Vervoer en mobiliteit zijn belangrijk in Ghana en zeker ook in de gezondheidszorg. Wegen zijn vaak slecht begaanbaar (onverhard) en in het regenseizoen worden wegen soms weggespoeld waardoor gebieden afgesloten worden van de buitenwereld.

Lees meer...

Omdat ziekenhuizen in Ghana dun gezaaid zijn, bedienen ze vaak een grote regio. Meestal zijn ziekenhuizen voor mensen van het platteland slechts bereikbaar na urenlang reizen. Dit leidt er soms toe dat mensen te laat het ziekenhuis bereiken. Ook (landelijke) vaccinatieprogramma’s zijn vaak minder effectief omdat niet alle kinderen bereikt kunnen worden door de moeilijk begaanbare wegen en de lange afstanden.

Primary Health Care team St. Elizabeth ziekenhuis Hwidiem
Bovengenoemde problemen waren ook aanwezig in het ziekenhuis van Hwidiem, het ziekenhuis waar de voorzitter van de stichting 4 jaar als arts gewerkt heeft. Het Primary Health Care team dat verantwoordelijk was voor de uitvoering van vaccinatieprogramma’s had geregeld geen vervoermiddel ter beschikking, waardoor kinderen in verder afgelegen dorpjes niet bereikt konden worden.

TroTro heeft in 1989 als haar allereerste project daarom een 4-wheel drive gefinancierd voor het ziekenhuis. Sindsdien kunnen nu vaccinatieprogramma’s beter uitgevoerd worden en kan het ziekenhuis in afgelegen gebieden eerstelijns hulp bieden indien dit nodig is.

Zo is met een betrekkelijk klein project veel verbeterd voor de regio. De basiszorg is dichter bij de bevolking gebracht! De auto rijdt anno 2011 nog steeds en bewijst nog elke dag zijn waarde.

Verbetering ‘koude keten’ vaccinatieprogramma’s
TroTro loste in 1991 nog een probleem bij de uitvoering van vaccinatieprogramma’s op.
Doordat het ziekenhuis alleen in de avonduren de beschikking had over elektriciteit van de eigen generator (Hwidiem was toen nog niet aangesloten op het landelijke elektriciteitsnet) was het niet mogelijk om een grote hoeveelheid vaccins tegen tetanus, kinkhoest, difterie, polio en mazelen goed te bewaren. Dit betekende dat men steeds opnieuw vaccins moest gaan ophalen bij de regionale opslag van de overheid. Dáár had men weer moeite om de voorraad van vaccins op peil te houden, zodat er geregeld helemaal geen vaccin beschikbaar was. Resultaat was dat er totaal geen continuïteit in het vaccinatieprogramma was. Slecht natuurlijk voor de effectiviteit van die programma’s, want vele kinderen werden daarom onvolledig gevaccineerd of helemaal niet bereikt. TroTro zorgde daarom voor een koelkast op zonne-energie, zodat het Primary Health Care team zelf een vaccinvoorraad kon beheren en continuïteit aan hun campagnes kon geven.

Om te zorgen dat de dorpjes vooraf geïnformeerd konden worden over de campagnes van het Primary Health Care team heeft TroTro ook nog een motorfiets beschikbaar gesteld voor het team. Hierdoor wordt de opkomst bij vaccinatiecampagnes nóg hoger!

Categorie: Gezondheidszorg
Status: Afgerond
Locatie: Hwidiem Ghana

Uw gift is welkom en wordt volledig ingezet voor het project dat u wilt steunen.

Banknummer (IBAN) NL27 INGB 0000 1852 89 t.n.v. TroTro Horst 

Vermeld de naam van het project dat u wilt steunen.

De belastingdienst merkt de stichting aan als ‘Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)’, alle donaties en giften zijn dan ook fiscaal aftrekbaar.