TroTro helpt talentvolle, kansarme leerlingen aan een schoolbeurs....
Bekijk dit project
Kansarme, talentvolle leerlingen een schoolbeurs...
Bekijk dit project
Marktvrouwen Hwidiem
Bekijk dit project
Behalve lol maken ook naar school ...
Bekijk dit project
TroTro steunt kraamkliniekjes op het Ghanese platteland
Bekijk dit project
Nieuwsgierig hoe TroTro werkt?
Bekijk dit project
Lees hoe TroTro werkt ....
Bekijk dit project
Help talentvolle maar kansarme leerling aan een schoolbeurs ....
Bekijk dit project
TroTro werkt aan verbetering van het onderwijs in Ghana...
Bekijk dit project
Wilt u TroTro's videos zien?
Bekijk dit project
TroTro helpt talentvolle, kansarme leerlingen aan een schoolbeurs....
Bekijk dit project
Help mee om deelname aan onderwijs te stimuleren ....
Bekijk dit project
Weten wat TroTro's doelstellingen zijn?
Bekijk onze doelstellingen
Alle kinderen naar school in Ghana ...
Bekijk dit project
TroTro werkt aan verbetering van de watervoorziening in dit dorp ...
Bekijk dit project
Help mee aan verbetering van drinkwatervoorzieningen
Bekijk dit project
TroTro werkt samen met de plaatselijke bevolking
Zo werkt Stichting TroTro
Weten wat TroTro betekent??
Bekijk dit project
Hoe TroTro het verschil maakt ...
Bekijk dit project
Benieuwd hoe het met Emmanuella gaat?
Bekijk dit project
Help mee aan de praktijkschool voor vakonderwijs...
Bekijk dit project
Paddenstoelenteelt helpt moeders .....
Bekijk dit project
TroTro stimuleert het onderwijs in Ghana
Bekijk dit project
Help mee aan de revalidatie van Emmanuella!
Bekijk dit project
TroTro werkt aan verbetering van de werkgelegenheid in Ghana ...
Bekijk dit project
Drinkwater mbv zonne-energie in Kwabena Gyan
Bekijk dit project
Bouw samen met TroTro aan de toekomst in Ghana
Bekijk dit project
Weten hoe TroTro werkt?
Bekijk dit project
Help talentvolle maar kansarme leerling aan een schoolbeurs ....
Bekijk dit project
Weten hoe TroTro werkt?
Bekijk dit project
Is er nog TroTro-nieuws uit Ghana?
Bekijk dit project
Help een vrouwengroep aan werk!
Bekijk dit project
Schoon drinkwater is voor ons van levensbelang ....
Bekijk dit project
Ook schoon drinkwater in Apenimadi?
Bekijk dit project
Steun TroTro's vroedvrouwen op het Ghanese platteland!
Bekijk dit project

Van kansloos naar kansrijk …

Mohamed Yakubu uit Hwidiem, studeerde eind 2012 af aan de universiteit van Kumasi. Hij studeerde ‘political science’ en vervult momenteel zijn ‘National Service’, een verplichting die iedere HBO- en universitaire student aan de Ghanese overheid heeft, gedurende het eerste jaar na het afstuderen.

Polio
Mohamed kreeg op de kleuterleeftijd polio (kinderverlamming), waarbij zijn beide benen verlamd raakten. Zijn ouders overleden nog voordat hij naar de basisschool kon gaan. Vanwege ontoereikende medische zorg en onwetendheid werden Mohamed’s verlamde benen niet geoefend, waardoor zijn knieën en enkels verstijfden in gebogen stand. Een oom zorgde dat Mohamed wel naar school kon gaan en al gauw bleek hij over een goed stel hersens te beschikken.

Sponsor voor schoolgeld gezocht …..
In 2005, hij was toen 18 jaar en zat in de 2e klas van de middelbare school (Senior High School) in Hwidiem, vroeg Mohamed TroTro om financiële steun om zijn opleiding te kunnen afmaken. De overheid verhoogde de verplichte bijdrage voor scholing en de familie had geen geld om dit voor hem te betalen. Mohamed verplaatste zich destijds zittend op een plankje met wielen.
en gevonden ….. TroTro zocht en vond gelukkig vrijwel onmiddellijk een ‘sponsor’ voor deze talentvolle jongeman.

Eerst een operatieve ingreep om zelfstandig te kunnen lopen
In overleg met polio-specialisten in een nabijgelegen ziekenhuis werd prioriteit gegeven aan het operatief opheffen van de verstijvingen in de beengewrichten met aansluitend een revalidatietraject om (met krukken) te leren lopen. De sponsor betaalde voor de operaties, het ziekenhuisverblijf en de revalidatie. Het hele traject duurde een jaar, maar hierna kon Mohamed zich zelfstandig rechtop voortbewegen met krukken.

Daarna de middelbare school afgemaakt en naar de universiteit…
Meteen na de revalidatie hervatte Mohamed zijn middelbare schoolopleiding. In 2008 rondde hij die opleiding met goed gevolg af. De resultaten waren zo goed dat hij rechtstreeks werd toegelaten tot de universiteit, waar hij de vierjarige studie ‘politieke wetenschappen’ in één ruk afrondde.

Onafhankelijk en zelfstandig!
TroTro is trots op Mohamed, die zich inmiddels ontwikkeld heeft tot een trotse, onafhankelijke en zelfstandige jongeman die nu een volgende fase van zijn leven kan starten. Na de National Service zal hij een baan zoeken en proberen een Master-opleiding ernaast te doen. Mohamed is nu een rolmodel voor scholieren in Hwidiem!

Bekijk ook de video van Mohamed in onze mediatheek.

Uw gift is welkom en wordt volledig ingezet voor het project dat u wilt steunen.

Banknummer (IBAN) NL27 INGB 0000 1852 89 t.n.v. TroTro Horst 

Vermeld de naam van het project dat u wilt steunen.

De belastingdienst merkt de stichting aan als ‘Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)’, alle donaties en giften zijn dan ook fiscaal aftrekbaar.