TroTro helpt talentvolle, kansarme leerlingen aan een schoolbeurs....
Bekijk dit project
Kansarme, talentvolle leerlingen een schoolbeurs...
Bekijk dit project
Marktvrouwen Hwidiem
Bekijk dit project
Behalve lol maken ook naar school ...
Bekijk dit project
TroTro steunt kraamkliniekjes op het Ghanese platteland
Bekijk dit project
Nieuwsgierig hoe TroTro werkt?
Bekijk dit project
Lees hoe TroTro werkt ....
Bekijk dit project
Help talentvolle maar kansarme leerling aan een schoolbeurs ....
Bekijk dit project
TroTro werkt aan verbetering van het onderwijs in Ghana...
Bekijk dit project
Wilt u TroTro's videos zien?
Bekijk dit project
TroTro helpt talentvolle, kansarme leerlingen aan een schoolbeurs....
Bekijk dit project
Help mee om deelname aan onderwijs te stimuleren ....
Bekijk dit project
Weten wat TroTro's doelstellingen zijn?
Bekijk onze doelstellingen
Alle kinderen naar school in Ghana ...
Bekijk dit project
TroTro werkt aan verbetering van de watervoorziening in dit dorp ...
Bekijk dit project
Help mee aan verbetering van drinkwatervoorzieningen
Bekijk dit project
TroTro werkt samen met de plaatselijke bevolking
Zo werkt Stichting TroTro
Weten wat TroTro betekent??
Bekijk dit project
Hoe TroTro het verschil maakt ...
Bekijk dit project
Benieuwd hoe het met Emmanuella gaat?
Bekijk dit project
Help mee aan de praktijkschool voor vakonderwijs...
Bekijk dit project
Paddenstoelenteelt helpt moeders .....
Bekijk dit project
TroTro stimuleert het onderwijs in Ghana
Bekijk dit project
Help mee aan de revalidatie van Emmanuella!
Bekijk dit project
TroTro werkt aan verbetering van de werkgelegenheid in Ghana ...
Bekijk dit project
Drinkwater mbv zonne-energie in Kwabena Gyan
Bekijk dit project
Bouw samen met TroTro aan de toekomst in Ghana
Bekijk dit project
Weten hoe TroTro werkt?
Bekijk dit project
Help talentvolle maar kansarme leerling aan een schoolbeurs ....
Bekijk dit project
Weten hoe TroTro werkt?
Bekijk dit project
Is er nog TroTro-nieuws uit Ghana?
Bekijk dit project
Help een vrouwengroep aan werk!
Bekijk dit project
Schoon drinkwater is voor ons van levensbelang ....
Bekijk dit project
Ook schoon drinkwater in Apenimadi?
Bekijk dit project
Steun TroTro's vroedvrouwen op het Ghanese platteland!
Bekijk dit project

‘Vrienden van TroTro’ in HAREN (G) organiseren fietstocht, buffet en ontbijt!

Aansluitend op het eerste deel van ‘Retourtje Haren’, de fietssponsortocht van fietsclub ‘Ut Tuinhuuske’ uit Venlo, organiseren de Harense Vrienden van TroTro op 19 en 20 juni a.s. een aantal activiteiten …….
Doel hiervan is geld bijeen te brengen voor de bouw van een praktijkschool voor vakonderwijs in Hwidiem in Ghana! Ook de Venlose fietsers trappen met hun jaarlijkse fietstocht geld bijeen voor dit doel.

Dankzij de samenwerking van TroTro met Wilde Ganzen wordt elke euro die voor dit project wordt opgehaald automatisch verhoogd met 55%. Eén euro is dus feitelijk1,55 euro waard!

U kunt ook  helpen om deze sponsortocht een succes te laten zijn, door vanuit de regio Haren:

  1. op donderdag 19 juni sponsorkilometers mee te fietsen met de fietsgroep op het traject Raalte-Haren of van Zuidlaren-Haren (vertrek 16 uur) en aanwezig te zijn bij de feestelijke ontvangst bij de Mikkelhorst in Haren om 17 uur en/of
  2. mee te doen aan het ‘sponsor-lopend-buffet’ bij het Postillion Hotel in Haren vanaf 19 uur: 17,50 euro p.p. excl. drankjes, waarvan 5 euro voor TroTro en/of
  3. op 20 juni ’s ochtends te ontbijten bij het Postillion Hotel en daarna eventueel sponsorkilometers mee fietsen met de fietsgroep.

Hebt u belangstelling om mee te doen of wilt u meer informatie? Dan verzoeken wij u om contact op te nemen met de ‘Vrienden van TroTro, Haren’: Andrea Drost: drosteffect@live.nl of 0629070114.

Kunt u niet deelnemen maar wilt u wel helpen?
Stort dan uw bijdrage op (IBAN) NL27 INGB 0000 1852 89 t.n.v. Sichting TroTro o.v.v. ‘Praktijkschool’

Praktijkschool voor vakonderwijs Hwidiem
Met de school wordt de strijd aangebonden met de enorme jeugdwerkloosheid in Hwidiem en omgeving. Kansloze jongeren krijgen de mogelijkheid om een vak te leren door te doen. Zowel meisjes als jongens krijgen de kans om opgeleid te worden tot vaklieden waaraan in het zich ontwikkelende Ghana grote behoefte is, zoals metselaars, timmerlieden, elektriciens, loodgieters, ict-deskundigen en administratieve krachten. Lees verder …..

Uw gift is welkom en wordt volledig ingezet voor het project dat u wilt steunen.

Banknummer (IBAN) NL27 INGB 0000 1852 89 t.n.v. TroTro Horst 

Vermeld de naam van het project dat u wilt steunen.

De belastingdienst merkt de stichting aan als ‘Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)’, alle donaties en giften zijn dan ook fiscaal aftrekbaar.