TroTro helpt talentvolle, kansarme leerlingen aan een schoolbeurs....
Bekijk dit project
Kansarme, talentvolle leerlingen een schoolbeurs...
Bekijk dit project
Marktvrouwen Hwidiem
Bekijk dit project
Behalve lol maken ook naar school ...
Bekijk dit project
TroTro steunt kraamkliniekjes op het Ghanese platteland
Bekijk dit project
Nieuwsgierig hoe TroTro werkt?
Bekijk dit project
Lees hoe TroTro werkt ....
Bekijk dit project
Help talentvolle maar kansarme leerling aan een schoolbeurs ....
Bekijk dit project
TroTro werkt aan verbetering van het onderwijs in Ghana...
Bekijk dit project
Wilt u TroTro's videos zien?
Bekijk dit project
TroTro helpt talentvolle, kansarme leerlingen aan een schoolbeurs....
Bekijk dit project
Help mee om deelname aan onderwijs te stimuleren ....
Bekijk dit project
Weten wat TroTro's doelstellingen zijn?
Bekijk onze doelstellingen
Alle kinderen naar school in Ghana ...
Bekijk dit project
TroTro werkt aan verbetering van de watervoorziening in dit dorp ...
Bekijk dit project
Help mee aan verbetering van drinkwatervoorzieningen
Bekijk dit project
TroTro werkt samen met de plaatselijke bevolking
Zo werkt Stichting TroTro
Weten wat TroTro betekent??
Bekijk dit project
Hoe TroTro het verschil maakt ...
Bekijk dit project
Benieuwd hoe het met Emmanuella gaat?
Bekijk dit project
Help mee aan de praktijkschool voor vakonderwijs...
Bekijk dit project
Paddenstoelenteelt helpt moeders .....
Bekijk dit project
TroTro stimuleert het onderwijs in Ghana
Bekijk dit project
Help mee aan de revalidatie van Emmanuella!
Bekijk dit project
TroTro werkt aan verbetering van de werkgelegenheid in Ghana ...
Bekijk dit project
Drinkwater mbv zonne-energie in Kwabena Gyan
Bekijk dit project
Bouw samen met TroTro aan de toekomst in Ghana
Bekijk dit project
Weten hoe TroTro werkt?
Bekijk dit project
Help talentvolle maar kansarme leerling aan een schoolbeurs ....
Bekijk dit project
Weten hoe TroTro werkt?
Bekijk dit project
Is er nog TroTro-nieuws uit Ghana?
Bekijk dit project
Help een vrouwengroep aan werk!
Bekijk dit project
Schoon drinkwater is voor ons van levensbelang ....
Bekijk dit project
Ook schoon drinkwater in Apenimadi?
Bekijk dit project
Steun TroTro's vroedvrouwen op het Ghanese platteland!
Bekijk dit project

Wilde Ganzen gaan voor TroTro vliegen!

Deze week werd officieel bekend dat TroTro’s aanvraag voor financiële steun voor het project ‘Praktijkschool voor Vakonderwijs in Hwidiem’ door Wilde Ganzen is gehonoreerd. Dat is goed nieuws want de Wilde Ganzen vermeerdert alle fondsen die TroTro werft voor het project met 55%!

TroTro gaat nu hard aan de slag met de fondswerving, binnenkort volgt daarover meer informatie, o.a. via de website en onze facebook-pagina

Vakonderwijs is van groot belang om de jeugdwerkloosheid in een Ghanese plattelandsregio als Hwidiem te lijf te gaan. Gericht onderwijs volgens het principe “learning by doing” is noodzakelijk voor een betere toekomst voor een grote groep kansloze jongeren. Er is daar behoefte aan vaklieden als timmerlui, loodgieters, elektriciens maar er zijn geen opleidingsmogelijkheden.

Meer informatie over het project: ‘Praktijkschool voor Vakonderwijs Hwidiem’

Wilde Ganzen bestrijdt armoede wereldwijd. Ze steunen honderden kleinschalige projecten in arme gebieden. Deze projecten zijn, helemaal in lijn met TroTro’s visie en werkwijze, opgezet door lokale mensen en hun gemeenschap samen met bevlogen Nederlanders. Wilde Ganzen helpt met kennis, ervaring en financiële steun. Dat leidt tot een directe en blijvende verbetering, zo weet TroTro maar al te goed.

Wilde Ganzen steunt alleen projecten waarvoor scholen, stichtingen of particulieren in Nederland fondsen werven, de zogenaamde Particuliere Initiatieven. Zo’n Particulier Initiatief werkt samen met een projectpartner, een lokale organisatie in het ontwikkelingsland zelf, die erop toeziet dat het project ter plaatse goed wordt uitgevoerd. Samen werken we zo aan een toekomst zonder armoede.

Wilt u helpen?  Doneer op banknummer 40.000 van Wilde Ganzen o.v.v. ‘TroTro voor Ghana’

Wilt u meer informatie? Stuur een mail naar: info@trotro.nl

Uw gift is welkom en wordt volledig ingezet voor het project dat u wilt steunen.

Banknummer (IBAN) NL27 INGB 0000 1852 89 t.n.v. TroTro Horst 

Vermeld de naam van het project dat u wilt steunen.

De belastingdienst merkt de stichting aan als ‘Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)’, alle donaties en giften zijn dan ook fiscaal aftrekbaar.