TroTro helpt talentvolle, kansarme leerlingen aan een schoolbeurs....
Bekijk dit project
Kansarme, talentvolle leerlingen een schoolbeurs...
Bekijk dit project
Marktvrouwen Hwidiem
Bekijk dit project
Behalve lol maken ook naar school ...
Bekijk dit project
TroTro steunt kraamkliniekjes op het Ghanese platteland
Bekijk dit project
Nieuwsgierig hoe TroTro werkt?
Bekijk dit project
Lees hoe TroTro werkt ....
Bekijk dit project
Help talentvolle maar kansarme leerling aan een schoolbeurs ....
Bekijk dit project
TroTro werkt aan verbetering van het onderwijs in Ghana...
Bekijk dit project
Wilt u TroTro's videos zien?
Bekijk dit project
TroTro helpt talentvolle, kansarme leerlingen aan een schoolbeurs....
Bekijk dit project
Help mee om deelname aan onderwijs te stimuleren ....
Bekijk dit project
Weten wat TroTro's doelstellingen zijn?
Bekijk onze doelstellingen
Alle kinderen naar school in Ghana ...
Bekijk dit project
TroTro werkt aan verbetering van de watervoorziening in dit dorp ...
Bekijk dit project
Help mee aan verbetering van drinkwatervoorzieningen
Bekijk dit project
TroTro werkt samen met de plaatselijke bevolking
Zo werkt Stichting TroTro
Weten wat TroTro betekent??
Bekijk dit project
Hoe TroTro het verschil maakt ...
Bekijk dit project
Benieuwd hoe het met Emmanuella gaat?
Bekijk dit project
Help mee aan de praktijkschool voor vakonderwijs...
Bekijk dit project
Paddenstoelenteelt helpt moeders .....
Bekijk dit project
TroTro stimuleert het onderwijs in Ghana
Bekijk dit project
Help mee aan de revalidatie van Emmanuella!
Bekijk dit project
TroTro werkt aan verbetering van de werkgelegenheid in Ghana ...
Bekijk dit project
Drinkwater mbv zonne-energie in Kwabena Gyan
Bekijk dit project
Bouw samen met TroTro aan de toekomst in Ghana
Bekijk dit project
Weten hoe TroTro werkt?
Bekijk dit project
Help talentvolle maar kansarme leerling aan een schoolbeurs ....
Bekijk dit project
Weten hoe TroTro werkt?
Bekijk dit project
Is er nog TroTro-nieuws uit Ghana?
Bekijk dit project
Help een vrouwengroep aan werk!
Bekijk dit project
Schoon drinkwater is voor ons van levensbelang ....
Bekijk dit project
Ook schoon drinkwater in Apenimadi?
Bekijk dit project
Steun TroTro's vroedvrouwen op het Ghanese platteland!
Bekijk dit project

Wilde Ganzen steunt ook 3e fase van de Praktijkschool!

Breaking News!
De aanvraag voor financiële steun voor de 3e project-fase, die samen met onze Ghanese counterpart TROTRO Nkoaa foundation is ingediend, is door Wilde Ganzen gehonoreerd! De samenwerking tussen Wilde Ganzen, TROTRO Nkoaa en Stichting TroTro is in een samenwerkingsovereenkomst vastgelegd.
Dit betekent dat Wilde Ganzen onze wervingsacties ondersteunt en 1/3e van het totaal begrote bedrag voor de 3e fase voor zijn rekening gaat nemen en dat is heel goed nieuws! Het betekent ook dat de fondswerving voor deze fase in het project gestart kan worden. Onze fondswervingscommissie heeft de plannen voor de fondswerving al klaarliggen en is al aan de slag gegaan!

Wat gaat er gebeuren in de 3e fase?
Deze fase bestaat uit het bouwen van twee logeergebouwen en een badhuis. De beoogde leerlingen voor de Praktijkvakschool komen niet alleen uit de plaats Hwidiem maar uit de hele regio en aangrenzend gebied. Voor de leerlingen die van ver komen is het essentieel dat er logeerfaciliteiten bij de school zijn omdat dagelijks heen enweer reizen voor hen niet te doen is.
Het projectplan bestaat uit twee, voor meisjes en jongens separate logeergebouwen van 120 plaatsen ieder. Het badhuis wordt door hen gebruikt maar kan ook gebruikt worden door groepen die gesport hebben.

Donaties zijn natuurlijk welkom!
De procedure verloopt conform de vorige fase: donaties voor deze campagne kunnen worden overgemaakt op rekening NL27 INGB 0000 1852 89 tnv Stichting TroTro onder vermelding “Vakschool”. Stichting TroTro stuurt de verzamelde giften weer door aan Wilde Ganzen.
We houden u op de hoogte!

Uw gift is welkom en wordt volledig ingezet voor het project dat u wilt steunen.

Banknummer (IBAN) NL27 INGB 0000 1852 89 t.n.v. TroTro Horst 

Vermeld de naam van het project dat u wilt steunen.

De belastingdienst merkt de stichting aan als ‘Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)’, alle donaties en giften zijn dan ook fiscaal aftrekbaar.