TroTro helpt talentvolle, kansarme leerlingen aan een schoolbeurs....
Bekijk dit project
Kansarme, talentvolle leerlingen een schoolbeurs...
Bekijk dit project
Marktvrouwen Hwidiem
Bekijk dit project
Behalve lol maken ook naar school ...
Bekijk dit project
TroTro steunt kraamkliniekjes op het Ghanese platteland
Bekijk dit project
Nieuwsgierig hoe TroTro werkt?
Bekijk dit project
Lees hoe TroTro werkt ....
Bekijk dit project
Help talentvolle maar kansarme leerling aan een schoolbeurs ....
Bekijk dit project
TroTro werkt aan verbetering van het onderwijs in Ghana...
Bekijk dit project
Wilt u TroTro's videos zien?
Bekijk dit project
TroTro helpt talentvolle, kansarme leerlingen aan een schoolbeurs....
Bekijk dit project
Help mee om deelname aan onderwijs te stimuleren ....
Bekijk dit project
Weten wat TroTro's doelstellingen zijn?
Bekijk onze doelstellingen
Alle kinderen naar school in Ghana ...
Bekijk dit project
TroTro werkt aan verbetering van de watervoorziening in dit dorp ...
Bekijk dit project
Help mee aan verbetering van drinkwatervoorzieningen
Bekijk dit project
TroTro werkt samen met de plaatselijke bevolking
Zo werkt Stichting TroTro
Weten wat TroTro betekent??
Bekijk dit project
Hoe TroTro het verschil maakt ...
Bekijk dit project
Benieuwd hoe het met Emmanuella gaat?
Bekijk dit project
Help mee aan de praktijkschool voor vakonderwijs...
Bekijk dit project
Paddenstoelenteelt helpt moeders .....
Bekijk dit project
TroTro stimuleert het onderwijs in Ghana
Bekijk dit project
Help mee aan de revalidatie van Emmanuella!
Bekijk dit project
TroTro werkt aan verbetering van de werkgelegenheid in Ghana ...
Bekijk dit project
Drinkwater mbv zonne-energie in Kwabena Gyan
Bekijk dit project
Bouw samen met TroTro aan de toekomst in Ghana
Bekijk dit project
Weten hoe TroTro werkt?
Bekijk dit project
Help talentvolle maar kansarme leerling aan een schoolbeurs ....
Bekijk dit project
Weten hoe TroTro werkt?
Bekijk dit project
Is er nog TroTro-nieuws uit Ghana?
Bekijk dit project
Help een vrouwengroep aan werk!
Bekijk dit project
Schoon drinkwater is voor ons van levensbelang ....
Bekijk dit project
Ook schoon drinkwater in Apenimadi?
Bekijk dit project
Steun TroTro's vroedvrouwen op het Ghanese platteland!
Bekijk dit project

Bouw 2e fase Praktijkschool afgesloten!

In de 2e fase van het project is het U-vormige lokalenblok uit de 1e fase H-vormig gemaakt door het aanbouwen van 4 klaslokalen. Daarnaast zijn gebouwd:  een administratieblok, drie praktijklokalen, een restaurant/aula en is de grond geëgaliseerd voor een sportveld.

Verloop werkzaamheden
Na beschikbaar komen van de Wilde Ganzen bijdrage in december 2016 moesten bouwactiviteiten worden uitgesteld tot augustus 2017 vanwege het zoeken naar en besprekingen met de nieuwe samenwerkingspartner, de Methodist Church Ghana. Daarbij werd ook duidelijk dat er 3 praktijk-lokalen gebouwd moesten worden om het bouwcurriculum adequaat te kunnen uitvoeren, namelijk voor metselen,en voor hout- en metaalbewerking. Omdat er maar 2 praktijklokalen waren begroot moest het geplande en gebudgetteerde sportveld helaas vervallen. Onder bezielende leiding van de TROTRO Nkoaa groep zijn de afgelopen anderhalf jaar 4 klaslokalen bijgebouwd, 3 praktijklokalen, een administratieblok en een restaurant/aula (inclusief keuken) neergezet. Een puike prestatie van deze Ghanese vrijwilligers met een heel bescheiden onkostenvergoeding.

Aansluiting op het landelijke elektriciteitsnet is jammer genoeg nog niet gerealiseerd, hoogspanningspalen en generator zijn toegezegd maar nog niet geleverd.

Financieel
Het totale project budget van € 112.500 is door Wilde Ganzen overgemaakt naar de lokale rekening in Hwidiem, in totaal zijn 609.729 Ghana Cedis ontvangen. De gemiddelde wisselkoers is € 1 = 5,42 GhC.
Tweederde van het projectbudget is via Stichting TroTro ingebracht door grotere en kleinere sponsors en donaties; eenderde is bijgedragen door Wilde Ganzen.
Het ontvangen bedrag is volledig besteed, zie onderstaande overzicht, dat we uit de eindrapportage van de TROTRO Nkoaa Foundation, (onze lokale groep vrijwilligers) knipten:

Categories of EXPENDITURE
Materials, inventory € 77.270 68,7%
Workmanship € 26.484 23,5%
Supervision € 3.694 3,3%
Transport € 3.938 3,5%
Bankcharges € 291 0,3%
Other expenses € 825 0,7%
TOTAL € 112.502

Een bedrag van 2.330 euro, dat resteerde vanuit de 1e fase, is besteed aan een drietal computers incl. software pakketten, voor de startende school.

Eind februari is de eindrapportage van deze (2e) fase van het project bij Wilde Ganzen ingediend.
De aanvraag voor financiële steun voor de 3e fase is al sinds medio januari bij Wilde Ganzen.

Samenwerking met Methodist Church Ghana, Goaso diocese
De samenwerking verloopt naar wens en volgens afspraken in de samenwerkingsovereenkomst. De school gaat officieel in september 2019 van start, de werving van leerlingen is begonnen. Afgelopen januari heeft een groepje toekomstige leerlingen meegelopen met de vaklui die de bouw hebben afgerond.
Een commissie van de Methodist Church is het aantrekken van docenten gestart. Een gepensioneerd schoolhoofd middelbaar onderwijs is aangenomen en al actief, hij zal de school voorlopig leiden. Hij heeft enkele proeflessen georganiseerd met leerlingen en docenten van de lokale Junior High School.

Uw gift is welkom en wordt volledig ingezet voor het project dat u wilt steunen.

Banknummer (IBAN) NL27 INGB 0000 1852 89 t.n.v. TroTro Horst 

Vermeld de naam van het project dat u wilt steunen.

De belastingdienst merkt de stichting aan als ‘Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)’, alle donaties en giften zijn dan ook fiscaal aftrekbaar.