TroTro helpt talentvolle, kansarme leerlingen aan een schoolbeurs....
Bekijk dit project
Kansarme, talentvolle leerlingen een schoolbeurs...
Bekijk dit project
Marktvrouwen Hwidiem
Bekijk dit project
Behalve lol maken ook naar school ...
Bekijk dit project
TroTro steunt kraamkliniekjes op het Ghanese platteland
Bekijk dit project
Nieuwsgierig hoe TroTro werkt?
Bekijk dit project
Lees hoe TroTro werkt ....
Bekijk dit project
Help talentvolle maar kansarme leerling aan een schoolbeurs ....
Bekijk dit project
TroTro werkt aan verbetering van het onderwijs in Ghana...
Bekijk dit project
Wilt u TroTro's videos zien?
Bekijk dit project
TroTro helpt talentvolle, kansarme leerlingen aan een schoolbeurs....
Bekijk dit project
Help mee om deelname aan onderwijs te stimuleren ....
Bekijk dit project
Weten wat TroTro's doelstellingen zijn?
Bekijk onze doelstellingen
Alle kinderen naar school in Ghana ...
Bekijk dit project
TroTro werkt aan verbetering van de watervoorziening in dit dorp ...
Bekijk dit project
Help mee aan verbetering van drinkwatervoorzieningen
Bekijk dit project
TroTro werkt samen met de plaatselijke bevolking
Zo werkt Stichting TroTro
Weten wat TroTro betekent??
Bekijk dit project
Hoe TroTro het verschil maakt ...
Bekijk dit project
Benieuwd hoe het met Emmanuella gaat?
Bekijk dit project
Help mee aan de praktijkschool voor vakonderwijs...
Bekijk dit project
Paddenstoelenteelt helpt moeders .....
Bekijk dit project
TroTro stimuleert het onderwijs in Ghana
Bekijk dit project
Help mee aan de revalidatie van Emmanuella!
Bekijk dit project
TroTro werkt aan verbetering van de werkgelegenheid in Ghana ...
Bekijk dit project
Drinkwater mbv zonne-energie in Kwabena Gyan
Bekijk dit project
Bouw samen met TroTro aan de toekomst in Ghana
Bekijk dit project
Weten hoe TroTro werkt?
Bekijk dit project
Help talentvolle maar kansarme leerling aan een schoolbeurs ....
Bekijk dit project
Weten hoe TroTro werkt?
Bekijk dit project
Is er nog TroTro-nieuws uit Ghana?
Bekijk dit project
Help een vrouwengroep aan werk!
Bekijk dit project
Schoon drinkwater is voor ons van levensbelang ....
Bekijk dit project
Ook schoon drinkwater in Apenimadi?
Bekijk dit project
Steun TroTro's vroedvrouwen op het Ghanese platteland!
Bekijk dit project

2e fase bouw Praktijkschool bijna klaar!

Het nu H-vormige klaslokalenblok is inmiddels gereed en aan de korte zijde afgesloten met een hek. Het administratie blok is ook klaar. Het werklokaal voor metselen is gereed en de werklokalen voor timmeren en metaalbewerking zijn bijna klaar.

Het sportveld is geëgaliseerd en olifantengras-vrij gemaakt. Dat wordt nu kort gehouden door schapen.

Aan de aula/restaurant  wordt momenteel nog gebouwd en volgens de planning zal dit eind januari 2019 klaar zijn.

De bouw activiteiten vinden, zoals vanouds, plaats onder supervisie van de lokale Nkoaa TroTro foundation zoals dat ook gebeurde in de 1e fase van het project. Ook het bouwteam is hetzelfde gebleven, de betrokken vaklieden hebben immers naar volle tevredenheid de 1e fase afgerond.

Nog geen elektriciteit
Jammer genoeg is de aansluiting op het landelijke elektriciteitsnet nog niet gerealiseerd. De tekort geleverde palen zijn inmiddels gearriveerd. Maar de toegezegde transformator nog niet. Positief is dat het parlementslid voor Asutifi-South (Alhaji Collins Dauda) gezegd heeft dat hij hiervoor zal zorgen. Onze lokale contactpersonen blijven hem hieraan herinneren temeer daar zij de school in april/mei 2019 willen openen.

Eerste groep leerlingen
De planning was dat er afgelopen september (2018) al een eerste groep leerlingen de bouw opleiding zou gaan volgen. Hier is zeker belangstelling voor, maar mede door het ontbreken van de elektriciteit aansluiting is die start uitgesteld. Er zijn diverse gesprekken geweest door een commissie van de lokale Methodist church met potentiële docenten en schoolhoofden. Een eerste groep leerlingen zal in januari (dus vóór de openingvan de school) nog starten met de bouwopleiding. De eerste modules die ze volgen zullen dan in het kader van het afwerken van de bouwactiviteiten uit deze fase van het project zijn.

Inrichting
Met de inrichting van de lokalen is met steun van diverse donoren begonnen. De Methodist Church heeft ook een aanvraag ingediend bij Tools4 Change te Culemborg om gereedschappen en machines die als lesmateriaal nodig zijn. Afstemming over wanneer welke leermiddelen nodig zijn voor de praktijklessen vindt plaats. Duidelijk is dat Tools4Change tijd nodig heeft om materiaal bij elkaar te krijgen. Dus de eerste lesmaterialen zullen door de gesponsorde fondsen aangeschaft worden.

Samenwerking
De samenwerking met de Methodist Church Ghana verloopt erg goed. Reverend Bawa, de lokale Methodist Church dominee in Hwidiem, is erg betrokken en laat zich dagelijks op de bouwplaats van het project zien. Hij is bovendien de contact persoon met de landelijke organisatie van de Methodist Church Ghana en neemt ook actief deel aan diverse lobbies en commissies

Uw gift is welkom en wordt volledig ingezet voor het project dat u wilt steunen.

Banknummer (IBAN) NL27 INGB 0000 1852 89 t.n.v. TroTro Horst 

Vermeld de naam van het project dat u wilt steunen.

De belastingdienst merkt de stichting aan als ‘Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)’, alle donaties en giften zijn dan ook fiscaal aftrekbaar.