TroTro helpt talentvolle, kansarme leerlingen aan een schoolbeurs....
Bekijk dit project
Kansarme, talentvolle leerlingen een schoolbeurs...
Bekijk dit project
Marktvrouwen Hwidiem
Bekijk dit project
Behalve lol maken ook naar school ...
Bekijk dit project
TroTro steunt kraamkliniekjes op het Ghanese platteland
Bekijk dit project
Nieuwsgierig hoe TroTro werkt?
Bekijk dit project
Lees hoe TroTro werkt ....
Bekijk dit project
Help talentvolle maar kansarme leerling aan een schoolbeurs ....
Bekijk dit project
TroTro werkt aan verbetering van het onderwijs in Ghana...
Bekijk dit project
Wilt u TroTro's videos zien?
Bekijk dit project
TroTro helpt talentvolle, kansarme leerlingen aan een schoolbeurs....
Bekijk dit project
Help mee om deelname aan onderwijs te stimuleren ....
Bekijk dit project
Weten wat TroTro's doelstellingen zijn?
Bekijk onze doelstellingen
Alle kinderen naar school in Ghana ...
Bekijk dit project
TroTro werkt aan verbetering van de watervoorziening in dit dorp ...
Bekijk dit project
Help mee aan verbetering van drinkwatervoorzieningen
Bekijk dit project
TroTro werkt samen met de plaatselijke bevolking
Zo werkt Stichting TroTro
Weten wat TroTro betekent??
Bekijk dit project
Hoe TroTro het verschil maakt ...
Bekijk dit project
Benieuwd hoe het met Emmanuella gaat?
Bekijk dit project
Help mee aan de praktijkschool voor vakonderwijs...
Bekijk dit project
Paddenstoelenteelt helpt moeders .....
Bekijk dit project
TroTro stimuleert het onderwijs in Ghana
Bekijk dit project
Help mee aan de revalidatie van Emmanuella!
Bekijk dit project
TroTro werkt aan verbetering van de werkgelegenheid in Ghana ...
Bekijk dit project
Drinkwater mbv zonne-energie in Kwabena Gyan
Bekijk dit project
Bouw samen met TroTro aan de toekomst in Ghana
Bekijk dit project
Weten hoe TroTro werkt?
Bekijk dit project
Help talentvolle maar kansarme leerling aan een schoolbeurs ....
Bekijk dit project
Weten hoe TroTro werkt?
Bekijk dit project
Is er nog TroTro-nieuws uit Ghana?
Bekijk dit project
Help een vrouwengroep aan werk!
Bekijk dit project
Schoon drinkwater is voor ons van levensbelang ....
Bekijk dit project
Ook schoon drinkwater in Apenimadi?
Bekijk dit project
Steun TroTro's vroedvrouwen op het Ghanese platteland!
Bekijk dit project

Eerste fase Hwidiem vakschool afgerond !

Conform de planning is in oktober 2016 het eerste gebouw voor de Praktijk Vakschool afgerond. Zoals op foto’s te zien is mag het resultaat er wezen. Op de eerste foto het team vrijwilligers en de vaklieden, die met elkaar deze klus geklaard hebben, Hulde!

Een tweetal medewerkers van Wilde Ganzen heeft dit met eigen ogen kunnen vaststellen toen zij begin november 2016 Hwidiem hebben bezocht. Het verslag van dat bezoek hebben we nog niet ontvangen. De eindrapportage over deze eerste fase is al wel aan Wilde Ganzen opgestuurd. Inmiddels is om nadere onderliggende informatie verzocht, die al is verstrekt

Start lesactiviteiten uitgesteld.
Helaas is er wat betreft de opstart van schoolactiviteiten enige vertraging opgetreden. In een gesprek met onze voorzitter begin oktober liet Trotro’s samenwerkingspartner Bisschop Peter Atuahene weten dat hij geen congregatie heeft kunnen vinden om het management van de school op te pakken. Ook ziet hij geen mogelijkheid om dit vanuit zijn eigen diocees te doen. Maurits Verhagen heeft vervolgens direct contact opgenomen met de Paramount Chief van Hwidiem en de District Director of Education om de ontstane situatie te bespreken.

Oplossing in zicht ….
De mogelijkheid om tot een oplossing te komen door meer samenwerking met de overheid is de afgelopen weken onderwerp van overleg geweest. Ook medio december was Maurits nog in Hwidiem voor nadere besprekingen. Zowel de District Director of Education, Mrs Grace Ameyaw, als de Paramount Chief van Hwidiem Traditional Area, Nana Yaw Baffour Appeadwa, zijn positief over de mogelijkheid om de school over te dragen aan de overheid die dan de school zal managen en voor personeel zal zorgen.

Bij de besprekingen zijn de uitgangspunten van de school steeds benadrukt: praktijkgericht vakonderwijs volgens het “learning by doing” concept, waaraan zowel jongens als meisjes vanuit alle geloofsovertuigingen kunnen deelnemen.

Het TroTro bestuur heeft besloten de Regional Director of Education schriftelijk te verzoeken het Technical Vocational Training Centre over te nemen. Een positieve bijkomstigheid is dat technisch vakonderwijs momenteel een speerpunt is in het beleid van de regering waar het gereedkomen van de school in Hwidiem uitstekend binnen past.

Uw gift is welkom en wordt volledig ingezet voor het project dat u wilt steunen.

Banknummer (IBAN) NL27 INGB 0000 1852 89 t.n.v. TroTro Horst 

Vermeld de naam van het project dat u wilt steunen.

De belastingdienst merkt de stichting aan als ‘Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)’, alle donaties en giften zijn dan ook fiscaal aftrekbaar.