TroTro helpt talentvolle, kansarme leerlingen aan een schoolbeurs....
Bekijk dit project
Kansarme, talentvolle leerlingen een schoolbeurs...
Bekijk dit project
Marktvrouwen Hwidiem
Bekijk dit project
Behalve lol maken ook naar school ...
Bekijk dit project
TroTro steunt kraamkliniekjes op het Ghanese platteland
Bekijk dit project
Nieuwsgierig hoe TroTro werkt?
Bekijk dit project
Lees hoe TroTro werkt ....
Bekijk dit project
Help talentvolle maar kansarme leerling aan een schoolbeurs ....
Bekijk dit project
TroTro werkt aan verbetering van het onderwijs in Ghana...
Bekijk dit project
Wilt u TroTro's videos zien?
Bekijk dit project
TroTro helpt talentvolle, kansarme leerlingen aan een schoolbeurs....
Bekijk dit project
Help mee om deelname aan onderwijs te stimuleren ....
Bekijk dit project
Weten wat TroTro's doelstellingen zijn?
Bekijk onze doelstellingen
Alle kinderen naar school in Ghana ...
Bekijk dit project
TroTro werkt aan verbetering van de watervoorziening in dit dorp ...
Bekijk dit project
Help mee aan verbetering van drinkwatervoorzieningen
Bekijk dit project
TroTro werkt samen met de plaatselijke bevolking
Zo werkt Stichting TroTro
Weten wat TroTro betekent??
Bekijk dit project
Hoe TroTro het verschil maakt ...
Bekijk dit project
Benieuwd hoe het met Emmanuella gaat?
Bekijk dit project
Help mee aan de praktijkschool voor vakonderwijs...
Bekijk dit project
Paddenstoelenteelt helpt moeders .....
Bekijk dit project
TroTro stimuleert het onderwijs in Ghana
Bekijk dit project
Help mee aan de revalidatie van Emmanuella!
Bekijk dit project
TroTro werkt aan verbetering van de werkgelegenheid in Ghana ...
Bekijk dit project
Drinkwater mbv zonne-energie in Kwabena Gyan
Bekijk dit project
Bouw samen met TroTro aan de toekomst in Ghana
Bekijk dit project
Weten hoe TroTro werkt?
Bekijk dit project
Help talentvolle maar kansarme leerling aan een schoolbeurs ....
Bekijk dit project
Weten hoe TroTro werkt?
Bekijk dit project
Is er nog TroTro-nieuws uit Ghana?
Bekijk dit project
Help een vrouwengroep aan werk!
Bekijk dit project
Schoon drinkwater is voor ons van levensbelang ....
Bekijk dit project
Ook schoon drinkwater in Apenimadi?
Bekijk dit project
Steun TroTro's vroedvrouwen op het Ghanese platteland!
Bekijk dit project

Nieuwe samenwerkingspartner Praktijkschool

In het najaar van 2016 werd bekend dat Bisschop Peter Atuahene van het RK diocese Goaso als samenwerkingspartner moest afhaken waardoor er vertraging optrad bij het in gebruik nemen en verder ontwikkelen van de Vakschool. Een optie die serieus onderzocht werd is om de school aan de overheid over te dragen. Toch kwam er nog een andere mogelijke oplossing en wel de Methodist Church of Ghana!

Rt. Rev. Oswald S.K. Boakye, Diocesan Methodist Bishop of Goaso, is met een delegatie naar TroTro’s voorzitter gekomen en heeft de Methodist Church als samenwerkingspartner voorgesteld. Na een uitgebreid gesprek heeft de Bisschop dat inmiddels schriftelijk bevestigd en heeft hij ook contact gehad met de Regional Director of Education in Sunyani.
Een en ander heeft geresulteerd in een inspectie van het gebouw door de regionale overheid, waarvan we twee weken geleden de rapportage kregen. Het gebouw voldoet gelukkig aan alle voorwaarden, alleen ontbreekt er nog meubilair en is er nog geen aansluiting op het landelijke elektriciteitsnet.

Meubilair
Er was inderdaad nog geen meubilair aangeschaft, dit omdat er geen geld meer voor was in de eerste fase van het project. Dat kwam met name omdat er een zware bulldozer uit Kumasi ingehuurd moest worden voor het bouwrijp maken van de locatie. Iets waarop niet gerekend was, omdat de districtsadministratie beloofd had het land bouwrijp te maken, hun machine bleek echter te licht van kaliber om het karwei te klaren. Momenteel wordt door TroTro aan een aanvraag elders gewerkt om aanvullende fondsen voor inrichting bij elkaar te krijgen.

Elektriciteit
De aansluiting van de school op het landelijke elektriciteitsnet is toegezegd door de districts-overheid en een kwestie van tijd. Er zijn al lantaarnpalen langs de weg naar de school neergezet en deze worden in afzienbare tijd van stroom voorzien. Aansluiting van de school volgt daarna.

Overigens is de financiele afwikkeling van de eerste fase door zowel Wilde Ganzen als RaboShare4more helemaal goedgekeurd. Een restbedrag bestemd voor computers is bij de fondsen voor de 2e fase van het project gevoegd.

Memorandum of Understanding
Momenteel wordt er in nauwe samenwerking met de Methodist Church een Memorandum of Understanding opgesteld. Daarin worden de verantwoordelijkheden van beide samenwerkingspartners beschreven en o.a. ook wat er (in verschillende fasen) door TroTro gebouwd zal worden. Zodra deze overeenkomst ondertekend is zal de verdere inrichting van lokalen plaats vinden. Tevens zal dan begonnen worden met fase 2: uitbreiding van de lokalen met daarbij o.a. een eetzaal/aula en een sportveld.

Uw gift is welkom en wordt volledig ingezet voor het project dat u wilt steunen.

Banknummer (IBAN) NL27 INGB 0000 1852 89 t.n.v. TroTro Horst 

Vermeld de naam van het project dat u wilt steunen.

De belastingdienst merkt de stichting aan als ‘Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)’, alle donaties en giften zijn dan ook fiscaal aftrekbaar.