TroTro helpt talentvolle, kansarme leerlingen aan een schoolbeurs....
Bekijk dit project
Kansarme, talentvolle leerlingen een schoolbeurs...
Bekijk dit project
Marktvrouwen Hwidiem
Bekijk dit project
Behalve lol maken ook naar school ...
Bekijk dit project
TroTro steunt kraamkliniekjes op het Ghanese platteland
Bekijk dit project
Nieuwsgierig hoe TroTro werkt?
Bekijk dit project
Lees hoe TroTro werkt ....
Bekijk dit project
Help talentvolle maar kansarme leerling aan een schoolbeurs ....
Bekijk dit project
TroTro werkt aan verbetering van het onderwijs in Ghana...
Bekijk dit project
Wilt u TroTro's videos zien?
Bekijk dit project
TroTro helpt talentvolle, kansarme leerlingen aan een schoolbeurs....
Bekijk dit project
Help mee om deelname aan onderwijs te stimuleren ....
Bekijk dit project
Weten wat TroTro's doelstellingen zijn?
Bekijk onze doelstellingen
Alle kinderen naar school in Ghana ...
Bekijk dit project
TroTro werkt aan verbetering van de watervoorziening in dit dorp ...
Bekijk dit project
Help mee aan verbetering van drinkwatervoorzieningen
Bekijk dit project
TroTro werkt samen met de plaatselijke bevolking
Zo werkt Stichting TroTro
Weten wat TroTro betekent??
Bekijk dit project
Hoe TroTro het verschil maakt ...
Bekijk dit project
Benieuwd hoe het met Emmanuella gaat?
Bekijk dit project
Help mee aan de praktijkschool voor vakonderwijs...
Bekijk dit project
Paddenstoelenteelt helpt moeders .....
Bekijk dit project
TroTro stimuleert het onderwijs in Ghana
Bekijk dit project
Help mee aan de revalidatie van Emmanuella!
Bekijk dit project
TroTro werkt aan verbetering van de werkgelegenheid in Ghana ...
Bekijk dit project
Drinkwater mbv zonne-energie in Kwabena Gyan
Bekijk dit project
Bouw samen met TroTro aan de toekomst in Ghana
Bekijk dit project
Weten hoe TroTro werkt?
Bekijk dit project
Help talentvolle maar kansarme leerling aan een schoolbeurs ....
Bekijk dit project
Weten hoe TroTro werkt?
Bekijk dit project
Is er nog TroTro-nieuws uit Ghana?
Bekijk dit project
Help een vrouwengroep aan werk!
Bekijk dit project
Schoon drinkwater is voor ons van levensbelang ....
Bekijk dit project
Ook schoon drinkwater in Apenimadi?
Bekijk dit project
Steun TroTro's vroedvrouwen op het Ghanese platteland!
Bekijk dit project

Met deze slimme bouwsteen gaan we een school in Hwidiem bouwen!

Dit is de aansprekende titel van een flyer over het project ‘praktijkschool voor vakonderwijs Hwidiem’. TroTro werkt in dit project samen met Wilde Ganzen en zet zich in om binnen een jaar voldoende fondsen te hebben om de bouw van de praktijkschool op het Ghanese platteland te kunnen starten.
Om de activiteiten van onze vrijwilligers bij de fondswerving te ondersteunen heeft ARA (meer dan een communicatiebureau, zie website ARA) als bijdrage aan het project, voor TroTro gratis een prachtige flyer ontworpen.

Het vlugschrift sluit wat stijl en opmaak betreft perfect aan bij TroTro’s website en schetst in een paar korte tekstblokjes kernachtig aanleiding, doel en werkwijze van het project.
Twee potentiële leerlingen, Akua Gyamfi en Kwadwo Adjei Baffour vertellen kort waarom zij erg graag willen dat de vakschool er snel komt.

U kunt meehelpen en een duurzame bijdrage leveren aan de bestrijding van jeugdwerkloosheid in Ghana, maak uw gift over op bankrekening nummer  40.000 van Wilde Ganzen o.v.v. ‘TroTro voor Ghana’.
Uw gift gaat, mét de opslag van 55% door Wilde Ganzen, volledig en rechtsreeks naar het project.

Bekijk de flyer   ……

NB.
Bij fondswerving is het belangrijk dat het (goede) doel onder de aandacht gebracht wordt van belangstellenden, waaronder mogelijke ‘geldschieters’. Tegenwoordig staan ons daarvoor vele mogelijkheden ter beschikking, denk maar aan de traditionele nieuwsmedia als (dag)bladen, radio en televisie als ook aan internet met websites, de ‘social media’ en e-mail nieuwsbrieven. Daarnaast kan een project gepromoot worden door lezingen en presentaties.
Voor het project ‘Praktijkschool voor vakonderwijs Hwidiem’ gaat TroTro het komende jaar actief gebruik maken van alle genoemde mogelijkheden. De flyer van ARA helpt ons hierbij.

Uw gift is welkom en wordt volledig ingezet voor het project dat u wilt steunen.

Banknummer (IBAN) NL27 INGB 0000 1852 89 t.n.v. TroTro Horst 

Vermeld de naam van het project dat u wilt steunen.

De belastingdienst merkt de stichting aan als ‘Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)’, alle donaties en giften zijn dan ook fiscaal aftrekbaar.