TroTro helpt talentvolle, kansarme leerlingen aan een schoolbeurs....
Bekijk dit project
Kansarme, talentvolle leerlingen een schoolbeurs...
Bekijk dit project
Marktvrouwen Hwidiem
Bekijk dit project
Behalve lol maken ook naar school ...
Bekijk dit project
TroTro steunt kraamkliniekjes op het Ghanese platteland
Bekijk dit project
Nieuwsgierig hoe TroTro werkt?
Bekijk dit project
Lees hoe TroTro werkt ....
Bekijk dit project
Help talentvolle maar kansarme leerling aan een schoolbeurs ....
Bekijk dit project
TroTro werkt aan verbetering van het onderwijs in Ghana...
Bekijk dit project
Wilt u TroTro's videos zien?
Bekijk dit project
TroTro helpt talentvolle, kansarme leerlingen aan een schoolbeurs....
Bekijk dit project
Help mee om deelname aan onderwijs te stimuleren ....
Bekijk dit project
Weten wat TroTro's doelstellingen zijn?
Bekijk onze doelstellingen
Alle kinderen naar school in Ghana ...
Bekijk dit project
TroTro werkt aan verbetering van de watervoorziening in dit dorp ...
Bekijk dit project
Help mee aan verbetering van drinkwatervoorzieningen
Bekijk dit project
TroTro werkt samen met de plaatselijke bevolking
Zo werkt Stichting TroTro
Weten wat TroTro betekent??
Bekijk dit project
Hoe TroTro het verschil maakt ...
Bekijk dit project
Benieuwd hoe het met Emmanuella gaat?
Bekijk dit project
Help mee aan de praktijkschool voor vakonderwijs...
Bekijk dit project
Paddenstoelenteelt helpt moeders .....
Bekijk dit project
TroTro stimuleert het onderwijs in Ghana
Bekijk dit project
Help mee aan de revalidatie van Emmanuella!
Bekijk dit project
TroTro werkt aan verbetering van de werkgelegenheid in Ghana ...
Bekijk dit project
Drinkwater mbv zonne-energie in Kwabena Gyan
Bekijk dit project
Bouw samen met TroTro aan de toekomst in Ghana
Bekijk dit project
Weten hoe TroTro werkt?
Bekijk dit project
Help talentvolle maar kansarme leerling aan een schoolbeurs ....
Bekijk dit project
Weten hoe TroTro werkt?
Bekijk dit project
Is er nog TroTro-nieuws uit Ghana?
Bekijk dit project
Help een vrouwengroep aan werk!
Bekijk dit project
Schoon drinkwater is voor ons van levensbelang ....
Bekijk dit project
Ook schoon drinkwater in Apenimadi?
Bekijk dit project
Steun TroTro's vroedvrouwen op het Ghanese platteland!
Bekijk dit project

Vocational training centre

Tijdens onze reis in januari hebben we uitgebreid overlegd met Bisschop Peter Atuahene van het Goaso diocese over de voortgang rond het Vocational Training Centre, een nieuwe school in Hwidiem die een school moet worden waar leer-lingen praktische vaardigheden leren door te doen. (‘learning by doing’) De Bisschop blijft en-thousiast over het project. ‘The Holy Cross Brothers’ hebben mondeling akkoord gegeven het project te gaan managen als de 1e fase achter de rug is. We hebben het Vocational Training Centre van de Filipijnse nonnen in Goaso bezocht (foto); het is duidelijk verder dan vorig jaar en zag er goed uit. Het stuk land voor de school in Hwidiem is al eerder kadastraal vastgelegd. De boeren op het land zijn akkoord met de officieel getaxeer-de compensatiekosten. We zijn nu druk bezig met het werven van fondsen om de eerste concrete stappen te kunnen gaan zetten. Dit is voor ons een groot project waar veel geld voor nodig is. Welbesteed geld, daarvan zijn we vast overtuigd. De vraag naar goede handwerklieden groeit ge-staag, en ook dat is weer een motivatie voor de aspirant leerlingen. Er is werk voor vaklieden in overvloed, nu en in de toekomst! Dat is waarom we werkloze, vroegtijdige schoolverlaters deze kans willen geven! Help TroTro nog meer ambitieuze jongeren op weg te helpen! Zie u mogelijkheden? Neem dan contact op via onze website: www.trotro.nl

Uw gift is welkom en wordt volledig ingezet voor het project dat u wilt steunen.

Banknummer (IBAN) NL27 INGB 0000 1852 89 t.n.v. TroTro Horst 

Vermeld de naam van het project dat u wilt steunen.

De belastingdienst merkt de stichting aan als ‘Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)’, alle donaties en giften zijn dan ook fiscaal aftrekbaar.