TroTro helpt talentvolle, kansarme leerlingen aan een schoolbeurs....
Bekijk dit project
Kansarme, talentvolle leerlingen een schoolbeurs...
Bekijk dit project
Marktvrouwen Hwidiem
Bekijk dit project
Behalve lol maken ook naar school ...
Bekijk dit project
TroTro steunt kraamkliniekjes op het Ghanese platteland
Bekijk dit project
Nieuwsgierig hoe TroTro werkt?
Bekijk dit project
Lees hoe TroTro werkt ....
Bekijk dit project
Help talentvolle maar kansarme leerling aan een schoolbeurs ....
Bekijk dit project
TroTro werkt aan verbetering van het onderwijs in Ghana...
Bekijk dit project
Wilt u TroTro's videos zien?
Bekijk dit project
TroTro helpt talentvolle, kansarme leerlingen aan een schoolbeurs....
Bekijk dit project
Help mee om deelname aan onderwijs te stimuleren ....
Bekijk dit project
Weten wat TroTro's doelstellingen zijn?
Bekijk onze doelstellingen
Alle kinderen naar school in Ghana ...
Bekijk dit project
TroTro werkt aan verbetering van de watervoorziening in dit dorp ...
Bekijk dit project
Help mee aan verbetering van drinkwatervoorzieningen
Bekijk dit project
TroTro werkt samen met de plaatselijke bevolking
Zo werkt Stichting TroTro
Weten wat TroTro betekent??
Bekijk dit project
Hoe TroTro het verschil maakt ...
Bekijk dit project
Benieuwd hoe het met Emmanuella gaat?
Bekijk dit project
Help mee aan de praktijkschool voor vakonderwijs...
Bekijk dit project
Paddenstoelenteelt helpt moeders .....
Bekijk dit project
TroTro stimuleert het onderwijs in Ghana
Bekijk dit project
Help mee aan de revalidatie van Emmanuella!
Bekijk dit project
TroTro werkt aan verbetering van de werkgelegenheid in Ghana ...
Bekijk dit project
Drinkwater mbv zonne-energie in Kwabena Gyan
Bekijk dit project
Bouw samen met TroTro aan de toekomst in Ghana
Bekijk dit project
Weten hoe TroTro werkt?
Bekijk dit project
Help talentvolle maar kansarme leerling aan een schoolbeurs ....
Bekijk dit project
Weten hoe TroTro werkt?
Bekijk dit project
Is er nog TroTro-nieuws uit Ghana?
Bekijk dit project
Help een vrouwengroep aan werk!
Bekijk dit project
Schoon drinkwater is voor ons van levensbelang ....
Bekijk dit project
Ook schoon drinkwater in Apenimadi?
Bekijk dit project
Steun TroTro's vroedvrouwen op het Ghanese platteland!
Bekijk dit project

Ook veilig drinkwater voor inwoners Apenimadi

Binnenkort krijgt het dorpje Apenimadi een nieuw watersysteem. Al in 2011 hadden de bewoners aan TroTro gevraagd om hun watervoorziening te verbeteren. De enige betrouwbare bron voor drinkwater ligt, heuvelafwaarts, een end buiten het dorp. Het halen van water elke dag is daardoor erg arbeidsintensief en in de regentijd gevaarlijk omdat het paadje naar de waterput dan erg glibberig is. Halverwege dit jaar kwam er, door inzet van Wijchen Wereld Wijd via de Vastenactie, geld beschikbaar om het probleem op te lossen. Komende week vertrekken twee TroTro-vrijwilligers naar Ghana om samen met de inwoners van Apenimadi een nieuw watersysteem aan te leggen. De waterput beneden aan de heuvel wordt gerenoveerd en van een hand-  en elektrische pomp voorzien. De laatste gaat het water oppompen naar watertanks in het dorp, waar de dorpsbewoners water kunnen gaan tappen.

Apenimadi
Dit typische plattelandsdorpje ligt op 25 minuten rijden van Hwidiem midden tussen de palmolie- en cacaoplantages, waar vrijwel alle bewoners werkzaam zijn. Er wonen naar schatting ruim 800 mensen.

In 2012 en 2013 hebben TroTro-vrijwilligers de watervoorziening in Apenimadi goed in kaart gebracht en mogelijke oplossingen met chief en de dorpsraad besproken. In overleg is besloten de bestaande waterput, die het hele jaar door (ook in de droge tijd) goed, smakelijk en voldoende water levert, nog wat te verdiepen en aan de binnenzijde goed af te werken. Daarna wordt de put voorzien van een elektrische dompelpomp en een handpomp. In het dorp worden twee grote watertanks op een sokkel geplaatst, zodanig dat er staand met een emmer of schaal op het hoofd water uit de tanks getapt kan worden. Waterput en tanks worden met een waterleiding verbonden. In feite hebben we dit ook in Twabidi en Kwabena Gyan zo gedaan, alleen werken daar de pompen op zonne-energie.

De watervoorraad in de tanks is groot genoeg om een paar dagen zonder elektrische stroom te kunnen, hetgeen helaas nogal eens voorkomt. Bij langer durende stroomuitval zal er van de handpomp op de put gebruik gemaakt moeten worden. Die handpomp gaat ook gebruikt worden voor de vlakbij gelegen kwekerij van palmoliebomen.

Actieve eigen inzet Apenimadi
Zoals bij elk TroTro-project wordt er van de lokale bevolking een eigen bijdrage verwacht, dit onderstreept en vergroot de betrokkenheid en beperkt de kosten. De afgelopen maanden hebben de inwoners van Apenimadi de sleuf gegraven waarin de waterleiding van waterput naar watertanks gelegd gaat worden. Een klusje waarbij nogal wat zweetdruppels zijn gevloeid, want de afstand is maar liefst 175 meter en de grond is keihard. Ook ander ongeschoold werk in het project zal door de dorpsbewoners zelf worden gedaan, zoals bij voorbeeld het lossen van de zakken cement voor de sokkel onder de watertanks, enzovoorts.

TroTro-vrijwilligers
Coert Smit en Bram van Nieuwenhuijzen vertrekken op 11 november aanstaande om, samen met de dorpsbewoners, het project te realiseren. Over enkele weken hopen we te kunnen berichten dat het hen gelukt is om stromend water te kunnen tappen midden in Apenimadi.

Uw gift is welkom en wordt volledig ingezet voor het project dat u wilt steunen.

Banknummer (IBAN) NL27 INGB 0000 1852 89 t.n.v. TroTro Horst 

Vermeld de naam van het project dat u wilt steunen.

De belastingdienst merkt de stichting aan als ‘Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)’, alle donaties en giften zijn dan ook fiscaal aftrekbaar.