TroTro helpt talentvolle, kansarme leerlingen aan een schoolbeurs....
Bekijk dit project
Kansarme, talentvolle leerlingen een schoolbeurs...
Bekijk dit project
Marktvrouwen Hwidiem
Bekijk dit project
Behalve lol maken ook naar school ...
Bekijk dit project
TroTro steunt kraamkliniekjes op het Ghanese platteland
Bekijk dit project
Nieuwsgierig hoe TroTro werkt?
Bekijk dit project
Lees hoe TroTro werkt ....
Bekijk dit project
Help talentvolle maar kansarme leerling aan een schoolbeurs ....
Bekijk dit project
TroTro werkt aan verbetering van het onderwijs in Ghana...
Bekijk dit project
Wilt u TroTro's videos zien?
Bekijk dit project
TroTro helpt talentvolle, kansarme leerlingen aan een schoolbeurs....
Bekijk dit project
Help mee om deelname aan onderwijs te stimuleren ....
Bekijk dit project
Weten wat TroTro's doelstellingen zijn?
Bekijk onze doelstellingen
Alle kinderen naar school in Ghana ...
Bekijk dit project
TroTro werkt aan verbetering van de watervoorziening in dit dorp ...
Bekijk dit project
Help mee aan verbetering van drinkwatervoorzieningen
Bekijk dit project
TroTro werkt samen met de plaatselijke bevolking
Zo werkt Stichting TroTro
Weten wat TroTro betekent??
Bekijk dit project
Hoe TroTro het verschil maakt ...
Bekijk dit project
Benieuwd hoe het met Emmanuella gaat?
Bekijk dit project
Help mee aan de praktijkschool voor vakonderwijs...
Bekijk dit project
Paddenstoelenteelt helpt moeders .....
Bekijk dit project
TroTro stimuleert het onderwijs in Ghana
Bekijk dit project
Help mee aan de revalidatie van Emmanuella!
Bekijk dit project
TroTro werkt aan verbetering van de werkgelegenheid in Ghana ...
Bekijk dit project
Drinkwater mbv zonne-energie in Kwabena Gyan
Bekijk dit project
Bouw samen met TroTro aan de toekomst in Ghana
Bekijk dit project
Weten hoe TroTro werkt?
Bekijk dit project
Help talentvolle maar kansarme leerling aan een schoolbeurs ....
Bekijk dit project
Weten hoe TroTro werkt?
Bekijk dit project
Is er nog TroTro-nieuws uit Ghana?
Bekijk dit project
Help een vrouwengroep aan werk!
Bekijk dit project
Schoon drinkwater is voor ons van levensbelang ....
Bekijk dit project
Ook schoon drinkwater in Apenimadi?
Bekijk dit project
Steun TroTro's vroedvrouwen op het Ghanese platteland!
Bekijk dit project

Ahafoman Children’s village, dagopvang voor kleuters

Ahafoman Children’s village, dagopvang voor kleuters

Het gepensioneerde echtpaar Asokwa-Baffour hebben een dagopvang opgezet voor kinderen uit de omgeving van het plattelandsdorp Nkaseim. Op doordeweekse dagen vangen zij in hun ‘Child Development Centre’ zo’n 20-30 kindertjes op die tussen de 2 en 5 jaar oud zijn.

Lees meer...

Voorschoolse opvang
Deze kinderen zijn te groot om de hele dag bij moeder op de rug te zitten maar nog niet leerplichtig. Om kosten te besparen mogen de kinderen dan niet naar een kleuterschool. Omdat de ouders overdag in de landbouw werken laten zij de zorg voor deze groep kinderen over aan een grootmoeder. Die heeft het echter druk met het schoonhouden van het gezinshuis en het bereiden van eten voor alle gezinsleden. Oma heeft daardoor vaak weinig aandacht voor haar kleinkinderen.

Yaw en Amma Asokwa hebben hun dagopvang geopend om deze groep kinderen wél aandacht te geven en onder toezicht met elkaar te laten spelen. Op speelse wijze worden de kinderen in hun ontwikkeling gestimuleerd en leren manieren, zich aan regels houden, en vaardigheden als tellen, hun naam schrijven, zingen, etc. Ook leren zij in een grotere groep een plaatsje te verwerven en rekening te houden met anderen. Vaardigheden die zij op de lagere school goed kunnen gebruiken. Tussen de middag krijgen de kinderen een eenvoudige maaltijd.

Beperkte middelen
Het centrum waar Yaw en Amma ‘hun’ kinderen opvangen is door henzelf bekostigd. Zij hebben jaren in Groot Brittannië gewerkt en gewoond en zijn na hun pensionering terug gekomen naar hun geboortedorp. Zij hebben incidenteel ook giften en donaties van anderen ontvangen. De ouders betalen een kleine bijdrage voor het middageten en doen soms, als zij een goede oogst hebben gehad, een donatie. Kortom de beschikbare financiële middelen zijn zeer beperkt.

TroTro wil het gedreven echtpaar helpen hun middellange termijn doelen te bereiken. Het gaat hierbij om:

  • de inrichting van de keuken, 500 euro
  • plafonds in de slaapkamers en kantoor, 600 euro
  • veilig drinkwater (waterput + pomp), 1500 euro
  • aansluiting op elektriciteitsnet, in onderzoek
  • afrastering rondom gebouw en speelplaats, in onderzoek

Verder zouden zij erg geholpen zijn met vrijwilligers die enkele maanden bereid zijn te helpen bij de opvang en begeleiding van de kinderen. TroTro onderzoekt de mogelijkheden hierin te bemiddelen. Hebt u belangstelling, meldt het ons vis het contactformulier.

Categorie: Onderwijs
Status: Afgerond
Locatie: Ghana

Uw gift is welkom en wordt volledig ingezet voor het project dat u wilt steunen.

Banknummer (IBAN) NL27 INGB 0000 1852 89 t.n.v. TroTro Horst 

Vermeld de naam van het project dat u wilt steunen.

De belastingdienst merkt de stichting aan als ‘Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)’, alle donaties en giften zijn dan ook fiscaal aftrekbaar.