TroTro helpt talentvolle, kansarme leerlingen aan een schoolbeurs....
Bekijk dit project
Kansarme, talentvolle leerlingen een schoolbeurs...
Bekijk dit project
Marktvrouwen Hwidiem
Bekijk dit project
Behalve lol maken ook naar school ...
Bekijk dit project
TroTro steunt kraamkliniekjes op het Ghanese platteland
Bekijk dit project
Nieuwsgierig hoe TroTro werkt?
Bekijk dit project
Lees hoe TroTro werkt ....
Bekijk dit project
Help talentvolle maar kansarme leerling aan een schoolbeurs ....
Bekijk dit project
TroTro werkt aan verbetering van het onderwijs in Ghana...
Bekijk dit project
Wilt u TroTro's videos zien?
Bekijk dit project
TroTro helpt talentvolle, kansarme leerlingen aan een schoolbeurs....
Bekijk dit project
Help mee om deelname aan onderwijs te stimuleren ....
Bekijk dit project
Weten wat TroTro's doelstellingen zijn?
Bekijk onze doelstellingen
Alle kinderen naar school in Ghana ...
Bekijk dit project
TroTro werkt aan verbetering van de watervoorziening in dit dorp ...
Bekijk dit project
Help mee aan verbetering van drinkwatervoorzieningen
Bekijk dit project
TroTro werkt samen met de plaatselijke bevolking
Zo werkt Stichting TroTro
Weten wat TroTro betekent??
Bekijk dit project
Hoe TroTro het verschil maakt ...
Bekijk dit project
Benieuwd hoe het met Emmanuella gaat?
Bekijk dit project
Help mee aan de praktijkschool voor vakonderwijs...
Bekijk dit project
Paddenstoelenteelt helpt moeders .....
Bekijk dit project
TroTro stimuleert het onderwijs in Ghana
Bekijk dit project
Help mee aan de revalidatie van Emmanuella!
Bekijk dit project
TroTro werkt aan verbetering van de werkgelegenheid in Ghana ...
Bekijk dit project
Drinkwater mbv zonne-energie in Kwabena Gyan
Bekijk dit project
Bouw samen met TroTro aan de toekomst in Ghana
Bekijk dit project
Weten hoe TroTro werkt?
Bekijk dit project
Help talentvolle maar kansarme leerling aan een schoolbeurs ....
Bekijk dit project
Weten hoe TroTro werkt?
Bekijk dit project
Is er nog TroTro-nieuws uit Ghana?
Bekijk dit project
Help een vrouwengroep aan werk!
Bekijk dit project
Schoon drinkwater is voor ons van levensbelang ....
Bekijk dit project
Ook schoon drinkwater in Apenimadi?
Bekijk dit project
Steun TroTro's vroedvrouwen op het Ghanese platteland!
Bekijk dit project

Categorie: Onderwijs

Twee nieuwe streekscholen in Hwidiem!

Klaslokalen die ruim genoeg zijn, waar voldoende lichtinval is en waar het in de regentijd niet lekt. Dát wilde de dorpsraad van Hwidiem en de betrokken schoolbesturen al heel lang voor hun leerlingen en docenten.
Een goed schoolgebouw is een belangrijke randvoorwaarde voor een veilige en stimulerende leeromgeving. Het lijkt voor ons, Westerlingen, allemaal zo vanzelfsprekend dat dit allemaal geregeld is. In een ontwikkelingsland als Ghana is echter helemaal niets vanzelfsprekend, dus ook een goed schoolgebouw niet.

Read More »

Een nieuwe school voor Kensere

TroTro besloot in 2004 zich in te zetten om een lagere school te kunnen bouwen op het platteland van Ghana, in het dorpje Kensere (bij Mim, in de Brong Ahafo region). In het dorp zijn ruim 600 kinderen in de schoolgaande leeftijd, de lokale bestaande school heeft slechts capaciteit voor 350 leerlingen. De overgebleven kinderen moeten naar een nabijgelegen plaats (Mim, ± 16 km verderop), maar er is geen georganiseerd schoolvervoer. De afstand is veel te ver om te lopen, veel kinderen gingen daarom helemaal niet naar school in Kensere of moesten al vroeg in een gastgezin in Mim worden ondergebracht.

Read More »

Ahafoman Children’s village, dagopvang voor kleuters

Het gepensioneerde echtpaar Asokwa-Baffour hebben een dagopvang opgezet voor kinderen uit de omgeving van het plattelandsdorp Nkaseim. Op doordeweekse dagen vangen zij in hun ‘Child Development Centre’ zo’n 20-30 kindertjes op die tussen de 2 en 5 jaar oud zijn.

Read More »

Praktijkschool voor Vakonderwijs in Hwidiem

TroTro wil samen met een lokale partner proberen bij te dragen aan het oplossen van jeugdwerkloosheid, een groot probleem in Ghana, ook in het district waar TroTro actief is. Dit gaan we doen door het oprichten van een praktijkschool waar de leerlingen vakken leren door ze te doen. Een onderwijsconcept dat goed past bij de doelgroep, namelijk leerlingen voor wie het niet mogelijk is om verder theoretisch middelbaar onderwijs te volgen. Daarnaast is het ook mogelijk dat oudere cursisten hier (bij) scholing krijgen. Lees hier meer over dit interessante en zinvolle TroTro-project.

Read More »

Schoolbeurzen voor kansarme talentvolle leerlingen

Voor veel Ghanese gezinnen is het schoolgeld dat betaald moet worden een onoverkomelijke uitgave. Alleen een schoolgebouw neerzetten is dus niet voldoende om ervoor te zorgen dat kinderen onderwijs krijgen. Daarom heeft TroTro ook een schoolfonds opgericht voor kinderen van ouders die het schoolgeld zelf niet kunnen betalen. Sponsors in Nederland ondersteunen zo individueel het onderwijs van een kind in Ghana.

Read More »

Uw gift is welkom en wordt volledig ingezet voor het project dat u wilt steunen.

Banknummer (IBAN) NL27 INGB 0000 1852 89 t.n.v. TroTro Horst 

Vermeld de naam van het project dat u wilt steunen.

De belastingdienst merkt de stichting aan als ‘Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)’, alle donaties en giften zijn dan ook fiscaal aftrekbaar.