TroTro helpt talentvolle, kansarme leerlingen aan een schoolbeurs....
Bekijk dit project
Kansarme, talentvolle leerlingen een schoolbeurs...
Bekijk dit project
Marktvrouwen Hwidiem
Bekijk dit project
Behalve lol maken ook naar school ...
Bekijk dit project
TroTro steunt kraamkliniekjes op het Ghanese platteland
Bekijk dit project
Nieuwsgierig hoe TroTro werkt?
Bekijk dit project
Lees hoe TroTro werkt ....
Bekijk dit project
Help talentvolle maar kansarme leerling aan een schoolbeurs ....
Bekijk dit project
TroTro werkt aan verbetering van het onderwijs in Ghana...
Bekijk dit project
Wilt u TroTro's videos zien?
Bekijk dit project
TroTro helpt talentvolle, kansarme leerlingen aan een schoolbeurs....
Bekijk dit project
Help mee om deelname aan onderwijs te stimuleren ....
Bekijk dit project
Weten wat TroTro's doelstellingen zijn?
Bekijk onze doelstellingen
Alle kinderen naar school in Ghana ...
Bekijk dit project
TroTro werkt aan verbetering van de watervoorziening in dit dorp ...
Bekijk dit project
Help mee aan verbetering van drinkwatervoorzieningen
Bekijk dit project
TroTro werkt samen met de plaatselijke bevolking
Zo werkt Stichting TroTro
Weten wat TroTro betekent??
Bekijk dit project
Hoe TroTro het verschil maakt ...
Bekijk dit project
Benieuwd hoe het met Emmanuella gaat?
Bekijk dit project
Help mee aan de praktijkschool voor vakonderwijs...
Bekijk dit project
Paddenstoelenteelt helpt moeders .....
Bekijk dit project
TroTro stimuleert het onderwijs in Ghana
Bekijk dit project
Help mee aan de revalidatie van Emmanuella!
Bekijk dit project
TroTro werkt aan verbetering van de werkgelegenheid in Ghana ...
Bekijk dit project
Drinkwater mbv zonne-energie in Kwabena Gyan
Bekijk dit project
Bouw samen met TroTro aan de toekomst in Ghana
Bekijk dit project
Weten hoe TroTro werkt?
Bekijk dit project
Help talentvolle maar kansarme leerling aan een schoolbeurs ....
Bekijk dit project
Weten hoe TroTro werkt?
Bekijk dit project
Is er nog TroTro-nieuws uit Ghana?
Bekijk dit project
Help een vrouwengroep aan werk!
Bekijk dit project
Schoon drinkwater is voor ons van levensbelang ....
Bekijk dit project
Ook schoon drinkwater in Apenimadi?
Bekijk dit project
Steun TroTro's vroedvrouwen op het Ghanese platteland!
Bekijk dit project

Een nieuwe school voor Kensere

Een nieuwe school voor Kensere

TroTro besloot in 2004 zich in te zetten om een lagere school te kunnen bouwen op het platteland van Ghana, in het dorpje Kensere (bij Mim, in de Brong Ahafo region). In het dorp zijn ruim 600 kinderen in de schoolgaande leeftijd, de lokale bestaande school heeft slechts capaciteit voor 350 leerlingen. De overgebleven kinderen moeten naar een nabijgelegen plaats (Mim, ± 16 km verderop), maar er is geen georganiseerd schoolvervoer. De afstand is veel te ver om te lopen, veel kinderen gingen daarom helemaal niet naar school in Kensere of moesten al vroeg in een gastgezin in Mim worden ondergebracht.

Lees meer...

Nieuwe kleuterschool
In 2003 heeft de dorpsgemeenschap, onder leiding van vroedvrouw Liesbeth Appiah Kusi, actie ondernomen voor meer en beter onderwijs. Deze vroedvrouw beheert de plaatselijke kraamkliniek c.q. gezondheidspost en heeft al vele jaren contact met TroTro. Dit heeft in 2004/2005 geleid tot de bouw van een kleuterschool door TroTro, met fondsen bijeengebracht in Nederland en verdubbeld door het Cordaid Service Fonds.

Het vervolg, een nieuwe basisschool….
Een logisch vervolg op de kleuterschool is de bouw van een basisschool. De noodzaak om dit schoolgebouw te realiseren is overduidelijk, maar de lokale (districts)overheid heeft geen fondsen om dit te realiseren. Wel is toegezegd dat wanneer de school er is, leerkrachten aangesteld zullen worden. Dit is daadwerkelijk gebeurd toen de kleuterschool opgeleverd werd.

De financiering
TroTro heeft o.a. met hulp van de Rotary Club Horst, Sevenum en Maasdorpen, een particulier en de Venlose fietsclub ‘Ut Tuinhuuske’ de helft van het benodigde bedrag bijeengebracht. Met een verdubbelingsbijdrage van € 17.950,- van Impulsis bouwden wij in 2008 met onze nieuwe bouwmethode, de lagere school met 6 lokalen, kantoor en opslagruimte, inclusief meubilair in Kensere.  Impulsis heeft de aanvraag gehonoreerd in de wetenschap dat TroTro veel ervaring heeft met het bouwen van scholen in Ghana én er daarnaast voor zorgt dat er bij de oplevering een schriftelijk onderhoudsplan is, dat samen met de bevolking is opgesteld. TroTro zorgt er ook voor dat er bij het onderhoudsplan een onderbouwde begroting is met een sluitende financiele dekking.  De school werd aan het begin van het schooljaar 2009-2010 in gebruik genomen. De officiële opening vond in januari 2010 plaats door een vertegenwoordiging van Rotary Club Horst, Sevenum en Maasdorpen.

 

Categorie: Onderwijs
Status: Afgerond
Locatie: Kensere Ghana

Uw gift is welkom en wordt volledig ingezet voor het project dat u wilt steunen.

Banknummer (IBAN) NL27 INGB 0000 1852 89 t.n.v. TroTro Horst 

Vermeld de naam van het project dat u wilt steunen.

De belastingdienst merkt de stichting aan als ‘Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)’, alle donaties en giften zijn dan ook fiscaal aftrekbaar.