TroTro helpt talentvolle, kansarme leerlingen aan een schoolbeurs....
Bekijk dit project
Kansarme, talentvolle leerlingen een schoolbeurs...
Bekijk dit project
Marktvrouwen Hwidiem
Bekijk dit project
Behalve lol maken ook naar school ...
Bekijk dit project
TroTro steunt kraamkliniekjes op het Ghanese platteland
Bekijk dit project
Nieuwsgierig hoe TroTro werkt?
Bekijk dit project
Lees hoe TroTro werkt ....
Bekijk dit project
Help talentvolle maar kansarme leerling aan een schoolbeurs ....
Bekijk dit project
TroTro werkt aan verbetering van het onderwijs in Ghana...
Bekijk dit project
Wilt u TroTro's videos zien?
Bekijk dit project
TroTro helpt talentvolle, kansarme leerlingen aan een schoolbeurs....
Bekijk dit project
Help mee om deelname aan onderwijs te stimuleren ....
Bekijk dit project
Weten wat TroTro's doelstellingen zijn?
Bekijk onze doelstellingen
Alle kinderen naar school in Ghana ...
Bekijk dit project
TroTro werkt aan verbetering van de watervoorziening in dit dorp ...
Bekijk dit project
Help mee aan verbetering van drinkwatervoorzieningen
Bekijk dit project
TroTro werkt samen met de plaatselijke bevolking
Zo werkt Stichting TroTro
Weten wat TroTro betekent??
Bekijk dit project
Hoe TroTro het verschil maakt ...
Bekijk dit project
Benieuwd hoe het met Emmanuella gaat?
Bekijk dit project
Help mee aan de praktijkschool voor vakonderwijs...
Bekijk dit project
Paddenstoelenteelt helpt moeders .....
Bekijk dit project
TroTro stimuleert het onderwijs in Ghana
Bekijk dit project
Help mee aan de revalidatie van Emmanuella!
Bekijk dit project
TroTro werkt aan verbetering van de werkgelegenheid in Ghana ...
Bekijk dit project
Drinkwater mbv zonne-energie in Kwabena Gyan
Bekijk dit project
Bouw samen met TroTro aan de toekomst in Ghana
Bekijk dit project
Weten hoe TroTro werkt?
Bekijk dit project
Help talentvolle maar kansarme leerling aan een schoolbeurs ....
Bekijk dit project
Weten hoe TroTro werkt?
Bekijk dit project
Is er nog TroTro-nieuws uit Ghana?
Bekijk dit project
Help een vrouwengroep aan werk!
Bekijk dit project
Schoon drinkwater is voor ons van levensbelang ....
Bekijk dit project
Ook schoon drinkwater in Apenimadi?
Bekijk dit project
Steun TroTro's vroedvrouwen op het Ghanese platteland!
Bekijk dit project

Renovatie streekschool Hwidiem

Renovatie streekschool Hwidiem

De streekschool is ruim 10 jaar geleden nieuw gebouwd met, door TroTro beschikbaar gestelde (beperkte) financiële middelen.

Lees meer...

De streekschool is ruim 10 jaar geleden nieuw gebouwd met, door TroTro beschikbaar gestelde (beperkte) financiële middelen.

Geen sanitair en slechte vloeren
De school is niet aangesloten op de plaatselijke waterleiding, die ten tijde van de bouw nog niet in Hwidiem aanwezig was (Zie project Waterleiding Hwidiem) en heeft geen toiletten. Daarnaast is de vloer van de schoolgebouwen van inferieure kwaliteit gebleken, er zijn  inmiddels overal gaten ontstaan met scherpe randen. Dit komt omdat de vloeren niet zijn bewapend en er te weinig cement is gebruikt.  Opvullen met cement helpt slechts kort en er ontstaan elders weer nieuwe gaten. Bouwkundigen uit Ghana en Nederland hebben onafhankelijk van elkaar verklaard dat bewapenen en nieuw storten van de vloer de beste oplossing is.

Geen financiële steun van Ghanese overheid
Het budget dat de school van de overheid krijgt is niet eens toereikend voor normaal klein onderhoud, dus bij lange na te klein om de schoolgebouwen te voorzien van een nieuwe (bewapende) vloer. Herhaaldelijk is bij de lokale en districtsoverheid aandacht gevraagd voor het probleem maar die heeft vele andere prioriteiten. De ouders van de leerlingen dragen al naar vermogen bij om het te beperkte budget voor het ‘normale onderhoud’ van de school aan te vullen, van hen kan niet nog meer worden gevraagd.

Het schoolbestuur heeft de TroTro om hulp gevraagd. Men wil graag, een toiletgebouw en aangesloten worden op de waterleiding, inclusief wastafels e.d. Ook zou men graag de vloer renoveren.

De school
Er zijn 2 kleuterklassen, 6 lagere schoolklassen (primary school) en 3 junior high schoolklassen (voorbereidend onderwijs voor middelbare school, senior high school). Daarnaast is er nog een bibliotheekruimte, twee docentenkamers, een overblijflokaal, een ‘bijles’-lokaal (remedial teaching) en opslagruimtes. De school telt momenteel ongeveer 500 leerlingen en heeft 14 docenten.

Het project

  • De school wordt aangesloten op het waterleidingsysteem dat sinds 2006 in het dorp in gebruik is. De leslokalen en het toiletgebouw krijgen wastafels;
  • Er wordt een zogenaamde Kumasi ventilated pitlatrine(KVIP, speciaal voor de tropen ontworpen latrine) gebouwd, met 6 toiletten en aparte ingangen voor meisjes en jongens;
  • De huidige vloer wordt volledig verwijderd, er wordt bewapening aangebracht en de vloer wordt daarna opnieuw gestort met voldoende cement van goede kwaliteit.

De financiering is rond!
In samenwerking met de groep Wijchen Wereld Wijd is via de Vastenactie 2011 in oktober 2011 het benodigde bedrag van 25.000 euro beschikbaar gekomen.
Wijdchen Wereld Wijd een initiatief van de Rooms Katholieke parochie en Protestantse gemeente in Wijchen en richt zich op het dorp Hwidiem en omliggende dorpen.

De beproefde TroTro werkwijze wordt toegepast.
Ouders van de leerlingen doen het ongeschoolde werk in het project (verwijderen oude vloer, afladen vrachtwagen met zakken cement, aandragen water, etc.) en leveren zo hun bijdrage aan het project. Dit vergroot de betrokkenheid en drukt de kosten. Het projectgeld wordt besteed aan bouwmaterialen (bewapening, zand en cement) en arbeidsloon voor de ijzervlechter (steelbender) en de metselaar (mason) die de vloer stort. Beide zijn voor stichting TroTro bekende vaklieden, die zich de laatste 10 jaar bewezen hebben in andere TroTro -bouwprojecten). De supervisie gebeurt door ‘onze’ lokale vrijwilligers, verenigd in onze Ghanese zusterorganisatie de TroTro Nkoaa foundation. Het geld wordt dus lokaal besteed aan  (bouw)materialen en vaklieden besteed, er zijn geen overheadkosten.
Zoals bij alle TroTro -projecten wordt, in samenwerking met de loodgieter en de metselaar, in aanvulling op het bestaande onderhoudsplan een onderhoudsprogramma opgesteld voor de waterleiding, het sanitair, het toiletgebouw en de vloeren.

TroTro helpt het schoolbestuur ook om een passende begroting voor het onderhoud op te stellen. De kosten zullen worden gedekt uit een bijdrage die al per leerling geheven wordt; deze werkwijze is gebruikelijk in Ghana.
Vrijwilligers van de Nederlandse stichting TroTro gaan jaarlijks ter plaatse (in eigen tijd en op eigen kosten) om te toetsen of men zich aan het onderhoudsplan en de  gemaakte afspraken heeft gehouden.  Zo nodig adviseert men het schoolbestuur.

Zie ook: Zó werkt TroTro

Categorie: Onderwijs
Status: Afgerond
Locatie: Hwidiem Ghana

Uw gift is welkom en wordt volledig ingezet voor het project dat u wilt steunen.

Banknummer (IBAN) NL27 INGB 0000 1852 89 t.n.v. TroTro Horst 

Vermeld de naam van het project dat u wilt steunen.

De belastingdienst merkt de stichting aan als ‘Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)’, alle donaties en giften zijn dan ook fiscaal aftrekbaar.