TroTro helpt talentvolle, kansarme leerlingen aan een schoolbeurs....
Bekijk dit project
Kansarme, talentvolle leerlingen een schoolbeurs...
Bekijk dit project
Marktvrouwen Hwidiem
Bekijk dit project
Behalve lol maken ook naar school ...
Bekijk dit project
TroTro steunt kraamkliniekjes op het Ghanese platteland
Bekijk dit project
Nieuwsgierig hoe TroTro werkt?
Bekijk dit project
Lees hoe TroTro werkt ....
Bekijk dit project
Help talentvolle maar kansarme leerling aan een schoolbeurs ....
Bekijk dit project
TroTro werkt aan verbetering van het onderwijs in Ghana...
Bekijk dit project
Wilt u TroTro's videos zien?
Bekijk dit project
TroTro helpt talentvolle, kansarme leerlingen aan een schoolbeurs....
Bekijk dit project
Help mee om deelname aan onderwijs te stimuleren ....
Bekijk dit project
Weten wat TroTro's doelstellingen zijn?
Bekijk onze doelstellingen
Alle kinderen naar school in Ghana ...
Bekijk dit project
TroTro werkt aan verbetering van de watervoorziening in dit dorp ...
Bekijk dit project
Help mee aan verbetering van drinkwatervoorzieningen
Bekijk dit project
TroTro werkt samen met de plaatselijke bevolking
Zo werkt Stichting TroTro
Weten wat TroTro betekent??
Bekijk dit project
Hoe TroTro het verschil maakt ...
Bekijk dit project
Benieuwd hoe het met Emmanuella gaat?
Bekijk dit project
Help mee aan de praktijkschool voor vakonderwijs...
Bekijk dit project
Paddenstoelenteelt helpt moeders .....
Bekijk dit project
TroTro stimuleert het onderwijs in Ghana
Bekijk dit project
Help mee aan de revalidatie van Emmanuella!
Bekijk dit project
TroTro werkt aan verbetering van de werkgelegenheid in Ghana ...
Bekijk dit project
Drinkwater mbv zonne-energie in Kwabena Gyan
Bekijk dit project
Bouw samen met TroTro aan de toekomst in Ghana
Bekijk dit project
Weten hoe TroTro werkt?
Bekijk dit project
Help talentvolle maar kansarme leerling aan een schoolbeurs ....
Bekijk dit project
Weten hoe TroTro werkt?
Bekijk dit project
Is er nog TroTro-nieuws uit Ghana?
Bekijk dit project
Help een vrouwengroep aan werk!
Bekijk dit project
Schoon drinkwater is voor ons van levensbelang ....
Bekijk dit project
Ook schoon drinkwater in Apenimadi?
Bekijk dit project
Steun TroTro's vroedvrouwen op het Ghanese platteland!
Bekijk dit project

Twee nieuwe streekscholen in Hwidiem!

Twee nieuwe streekscholen in Hwidiem!

Klaslokalen die ruim genoeg zijn, waar voldoende lichtinval is en waar het in de regentijd niet lekt. Dát wilde de dorpsraad van Hwidiem en de betrokken schoolbesturen al heel lang voor hun leerlingen en docenten.
Een goed schoolgebouw is een belangrijke randvoorwaarde voor een veilige en stimulerende leeromgeving. Het lijkt voor ons, Westerlingen, allemaal zo vanzelfsprekend dat dit allemaal geregeld is. In een ontwikkelingsland als Ghana is echter helemaal niets vanzelfsprekend, dus ook een goed schoolgebouw niet.

Lees meer...

De schoolgebouwen in Hwidiem dateerden uit de ‘Engelse tijd’, toen Ghana nog een kolonie was. D.w.z. ze waren begin jaren ’90 al bijna 50 jaar oud en slecht (of niet?) onderhouden.

Bouw in fases, tussen 1996 en 2005
Op verzoek van de traditionele dorpsraad heeft TroTro zich sinds 1995 ingezet voor de verbetering van twee streekscholen in Hwidiem. Afhankelijk van de beschikbare financiële middelen zijn die scholen in fases gebouwd. Als eerste werd de school aan de zuidkant van het dorp, naast het Methodist kerkje, gebouwd. Er werden schoolblokken opgeleverd in 1998 (primary), 2000 (junior high) en 2002 (kleuters). De tweede school, aan de oostkant van het dorp kon vanwege een grote donatie in één keer worden gebouwd en werd in 2005 feestelijk geopend.

Eerste Streekschool
De nieuwe schoolblokken moesten op de plaats van de oude schoolblokken komen. De leerlingen van het schoolblok dat op dat moment vervangen werd kregen al die tijd les in het naastgelegen Methodisten kerkje. Niet optimaal, maar ja het schoolterein was niet groot genoeg om het oude schoolgebouw te laten staan tijdens de nieuwbouw.

Het eerste schoolblok dat vervangen werd was dat van de Primary-school (lagere school). Met sponsorgelden van Rotaryclub Horst, Sevenum en Maasdorpen, en Verhoeven bouwgroep uit Venray kon dit project in 1998 worden opgeleverd.

Het junior High School gebouw werd betaald met de opbrengst van de jaarlijkse Venlose boekenbeurs ‘Boeken Steunen mensen’ in 1999. De feestelijke opening was in 2000, waarbij een delegatie van de boekenbeursmedewerkers aanwezig was.

De kleuterschool (Kindergarten) was het laatste nieuwe gebouw, het geld hiervoor is bijeen gebracht door basischool Merula uit Heenvliet en NCDO (via een verdubbelingsregeling).

En toen de 2e school ….
Deze school kon vanwege de sponsoring door D.o.b foundation in één keer worden gebouwd. Gebouwd werden een kleuterschool (2 lokalen), een lagere school (6 lokalen) en een junior high school (6 lokalen), een kantine, een bibliotheekruimte en twee kantoorruimtes. Het door D.o.b beschikbaar gestelde bedrag was ruim genoeg om daarnaast nog de school uit te rusten met twee toiletgebouwtjes, terrazzovloeren, waterleiding en zonne-panelen.

In 2005 is het project feestelijk geopend en overgedragen aan het schoolbestuur. Het feest werd opgeluisterd door een delegatie van D.o.b foundation.

De TROTRO-aanpak bij allebei de scholen toegepast ….
Bij de nieuwbouw werd natuurlijk de TroTro-werkwijze toegepast. De ouders  hebben in alle fases alle ongeschoolde arbeid (sjouwen van bouwmaterialen, graven van funderingen, e.d.) om niet voor hun rekening genomen. De betrokken schoolbesturen hebben deze inzet (in Ghana ‘communal labour’ genoemd) georganiseerd en gecoördineerd. Dit heeft de betrokkenheid van ouders en schoolbesturen vergroot en natuurlijk ook de (bouw)kosten gereduceerd.

Voor het vakwerk zijn professionele werkers als metselaars, timmerlieden e.d. ingehuurd. De TroTro-contactpersoon in Hwidiem had de leiding over de projecten, bij de 2e school enkele maanden geassisteerd door een TroTro-bestuurslid met bouwkundig inzicht uit Nederland.

Zie ook: zó werkt TroTro.

Categorie: Onderwijs
Status: Afgerond
Locatie: Hwidiem Ghana

Uw gift is welkom en wordt volledig ingezet voor het project dat u wilt steunen.

Banknummer (IBAN) NL27 INGB 0000 1852 89 t.n.v. TroTro Horst 

Vermeld de naam van het project dat u wilt steunen.

De belastingdienst merkt de stichting aan als ‘Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)’, alle donaties en giften zijn dan ook fiscaal aftrekbaar.