TroTro helpt talentvolle, kansarme leerlingen aan een schoolbeurs....
Bekijk dit project
Kansarme, talentvolle leerlingen een schoolbeurs...
Bekijk dit project
Marktvrouwen Hwidiem
Bekijk dit project
Behalve lol maken ook naar school ...
Bekijk dit project
TroTro steunt kraamkliniekjes op het Ghanese platteland
Bekijk dit project
Nieuwsgierig hoe TroTro werkt?
Bekijk dit project
Lees hoe TroTro werkt ....
Bekijk dit project
Help talentvolle maar kansarme leerling aan een schoolbeurs ....
Bekijk dit project
TroTro werkt aan verbetering van het onderwijs in Ghana...
Bekijk dit project
Wilt u TroTro's videos zien?
Bekijk dit project
TroTro helpt talentvolle, kansarme leerlingen aan een schoolbeurs....
Bekijk dit project
Help mee om deelname aan onderwijs te stimuleren ....
Bekijk dit project
Weten wat TroTro's doelstellingen zijn?
Bekijk onze doelstellingen
Alle kinderen naar school in Ghana ...
Bekijk dit project
TroTro werkt aan verbetering van de watervoorziening in dit dorp ...
Bekijk dit project
Help mee aan verbetering van drinkwatervoorzieningen
Bekijk dit project
TroTro werkt samen met de plaatselijke bevolking
Zo werkt Stichting TroTro
Weten wat TroTro betekent??
Bekijk dit project
Hoe TroTro het verschil maakt ...
Bekijk dit project
Benieuwd hoe het met Emmanuella gaat?
Bekijk dit project
Help mee aan de praktijkschool voor vakonderwijs...
Bekijk dit project
Paddenstoelenteelt helpt moeders .....
Bekijk dit project
TroTro stimuleert het onderwijs in Ghana
Bekijk dit project
Help mee aan de revalidatie van Emmanuella!
Bekijk dit project
TroTro werkt aan verbetering van de werkgelegenheid in Ghana ...
Bekijk dit project
Drinkwater mbv zonne-energie in Kwabena Gyan
Bekijk dit project
Bouw samen met TroTro aan de toekomst in Ghana
Bekijk dit project
Weten hoe TroTro werkt?
Bekijk dit project
Help talentvolle maar kansarme leerling aan een schoolbeurs ....
Bekijk dit project
Weten hoe TroTro werkt?
Bekijk dit project
Is er nog TroTro-nieuws uit Ghana?
Bekijk dit project
Help een vrouwengroep aan werk!
Bekijk dit project
Schoon drinkwater is voor ons van levensbelang ....
Bekijk dit project
Ook schoon drinkwater in Apenimadi?
Bekijk dit project
Steun TroTro's vroedvrouwen op het Ghanese platteland!
Bekijk dit project

Tuinhuuske en Vrienden van TroTro (Haren) verbeteren watervoorziening Hwidiem

Onze Venlose fietsvrienden hebben met hun jaarlijkse drieluik van Filmavond, Sponsor-Fietstocht en Benefiets-festival voldoende geld bijeen gebracht om de opslagcapaciteit van het watersysteem in Hwidiem te verdubbelen. Bij het inzamelen van sponsorgelden middels de fietstocht zijn de Venlose fietsers geholpen door de Harense ‘Vrienden van TroTro’.

Sponsor-fietstocht
Dit jaar een tocht op Nederlandse bodem en wel samen met de Tro-Tro vrienden uit Haren. In 2014 was de sportieve uitdaging Venlo-Haren-Venlo, het zogeheten ‘Retourtje Haren’. Dit jaar waren de rollen omgedraaid: de vrienden uit Haren fietsten nu naar Venlo. Het Tuinhuuske fietste hen via een omweg  tegemoet. Daarna zijn beide clubs vanuit Ommen samen naar Venlo gefietst om op zaterdagavond 17 juni het weer zeer geslaagde Benefietsfestival te beleven.

Watervoorziening Hwidiem
Hwidiem heeft sinds 2004 een waterleiding-systeem door deelname aan het landelijke ‘Small Towns Water’-project, TroTro hielp Hwidiem destijds met de financiering. Het systeem bestaat uit een betonnen watertoren met een grote voorraadtank (90 m3), een drietal geboorde waterbronnen (boreholes) met electrische waterpompen en een leidingnet naar een twintigtal gemeenschappelijk tappunten en naar een groot aantal huizen. Omdat Hwidiem sinds de aanleg van het systeem behoorlijk gegroeid is, moet er dagelijks meerdere keren gepompt worden om de watervoorraad in de watertoren aan te vullen. De voorraad is zonder bijpompen in 16 uur helemaal op, een stroomstoring die langer duurt (hetgeen vooral in de ‘droge tijd’ geen uitzondering is) geeft dus een probleem in de watervoorziening. Dan vallen mensen (weer) terug op het halen van water uit nabijgelegen beekjes en uit oude waterputten, die verontreinigd kunnen zijn. Dit is natuurlijk vanuit gezondheidskundig oogpunt bezien een heel erg onwenselijke situatie. Chief en elders van Hwidiem vroegen daarom enige tijd geleden TroTro om financiële hulp.

Tweede watertank aangesloten op watersysteem.
Door het aansluiten van een al jaren in het dorp aanwezige tweede watertoren met voorraadtank van 60m3 (vanuit een project begin jaren ’80 van de vorige eeuw) op het huidige watersysteem is de watervoorraad voor het dorp in één keer met 66% uitgebreid. Omdat stroomstoringen vaak 24 uur duren zal het vanaf heden veel minder vaak voorkomen dat Hwidiem zonder water zit.
Om de 2e watertoren aan te sluiten moest er vanaf de dichtstbijzijnde borehole een leiding gelegd worden naar deze watertoren, die midden in het dorp staat. Hierbij moest een afstand van ongeveer 500 meter worden overbrugd, waarbij rekening gehouden moest worden met de bestaande bebouwing. Een klus die daarom met mankracht moest gebeuren en daardoor enige tijd in beslag heeft genomen.

Gezamenlijke sponsoractie fietsers en ‘vrienden van’ maakte dit allemaal mogelijk.
Met de opbrengst van de Tuinhuuske/Vrienden van TroTro sponsoractie is genoeg geld opgehaald om de door het dorp gewenste aansluiting te realiseren. Het geld is eind augustus officieel aan het dorpshoofd overhandigd, waarna men aan de slag gegaan is. Een kleine maand geleden is de tweede watertoren op het watersysteem aangesloten en het systeem in gebruik genomen. Mooi op tijd om in de droge tijd die inmiddels weer is aangebroken, droogvallen van het watersysteem te voorkomen!

Uw gift is welkom en wordt volledig ingezet voor het project dat u wilt steunen.

Banknummer (IBAN) NL27 INGB 0000 1852 89 t.n.v. TroTro Horst 

Vermeld de naam van het project dat u wilt steunen.

De belastingdienst merkt de stichting aan als ‘Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)’, alle donaties en giften zijn dan ook fiscaal aftrekbaar.