TroTro helpt talentvolle, kansarme leerlingen aan een schoolbeurs....
Bekijk dit project
Kansarme, talentvolle leerlingen een schoolbeurs...
Bekijk dit project
Marktvrouwen Hwidiem
Bekijk dit project
Behalve lol maken ook naar school ...
Bekijk dit project
TroTro steunt kraamkliniekjes op het Ghanese platteland
Bekijk dit project
Nieuwsgierig hoe TroTro werkt?
Bekijk dit project
Lees hoe TroTro werkt ....
Bekijk dit project
Help talentvolle maar kansarme leerling aan een schoolbeurs ....
Bekijk dit project
TroTro werkt aan verbetering van het onderwijs in Ghana...
Bekijk dit project
Wilt u TroTro's videos zien?
Bekijk dit project
TroTro helpt talentvolle, kansarme leerlingen aan een schoolbeurs....
Bekijk dit project
Help mee om deelname aan onderwijs te stimuleren ....
Bekijk dit project
Weten wat TroTro's doelstellingen zijn?
Bekijk onze doelstellingen
Alle kinderen naar school in Ghana ...
Bekijk dit project
TroTro werkt aan verbetering van de watervoorziening in dit dorp ...
Bekijk dit project
Help mee aan verbetering van drinkwatervoorzieningen
Bekijk dit project
TroTro werkt samen met de plaatselijke bevolking
Zo werkt Stichting TroTro
Weten wat TroTro betekent??
Bekijk dit project
Hoe TroTro het verschil maakt ...
Bekijk dit project
Benieuwd hoe het met Emmanuella gaat?
Bekijk dit project
Help mee aan de praktijkschool voor vakonderwijs...
Bekijk dit project
Paddenstoelenteelt helpt moeders .....
Bekijk dit project
TroTro stimuleert het onderwijs in Ghana
Bekijk dit project
Help mee aan de revalidatie van Emmanuella!
Bekijk dit project
TroTro werkt aan verbetering van de werkgelegenheid in Ghana ...
Bekijk dit project
Drinkwater mbv zonne-energie in Kwabena Gyan
Bekijk dit project
Bouw samen met TroTro aan de toekomst in Ghana
Bekijk dit project
Weten hoe TroTro werkt?
Bekijk dit project
Help talentvolle maar kansarme leerling aan een schoolbeurs ....
Bekijk dit project
Weten hoe TroTro werkt?
Bekijk dit project
Is er nog TroTro-nieuws uit Ghana?
Bekijk dit project
Help een vrouwengroep aan werk!
Bekijk dit project
Schoon drinkwater is voor ons van levensbelang ....
Bekijk dit project
Ook schoon drinkwater in Apenimadi?
Bekijk dit project
Steun TroTro's vroedvrouwen op het Ghanese platteland!
Bekijk dit project

Samenwerkingsovereenkomst Praktijkschool Hwidiem getekend!!

Op 21 juni jl. hebben Bisschop Oswald S.K. Boakye van de Methodist Church Ghana, Goaso diocese en TroTro-voorzitter Maurits Verhagen, in Accra een Memorandum of Understanding ondertekend om samen de Praktijkschool voor Vakonderwijs Hwidiem tot stand te brengen. In de gezamenlijk opgestelde overeenkomst zijn de verantwoordelijkheden van beide samenwerkingspartners concreet beschreven. Zo zorgt de Methodist Church Ghana bij voorbeeld voor de officiële registratie, het bestuur, het management en de dagelijkse leiding van de school, terwijl TroTro de fondsen werft de nog op stapel staande bouwactiviteiten en zorgt dat die gefaseerd uitgevoerd worden.
Alle operationele kosten van de school zijn voor rekening van de Methodist Church Ghana.

De  samenwerkingsovereenkomst is in goed onderling overleg, vlot tot stand gekomen. Hiermee is een belangrijke stap voorwaarts gezet op weg naar realisatie van de praktijkschool. TroTro heeft alle vertrouwen in een goed vervolg met deze nieuwe partner.

The Methodist Church Ghana
De kerk is één van de grootste en oudste Protestantse kerkgenootschappen in Ghana (sinds 1835) met een eigen landelijke afdeling voor onderwijs en jeugd, waarop kan worden teruggevallen. De kerk heeft in Ghana een groot aantal eigen scholen, waaronder een drietal voor Vakonderwijs. Het Goaso diocees bestaat pas enkele jaren en kent een tiental Methodist basisscholen (primary and junior high school) en een Secondary High School. De Bisschop van het Goaso diocees, Rt. Rev. Oswald S.K. Boakye, is vanwege de enorme jeugdwerkloosheid groot voorstander van vakonderwijs en is enthousiast over het onderwijsconcept voor de praktijkschool, ‘learning by doing’. Volgens Bisschop Oswald ‘de enige juiste manier om een vak écht te leren’.

Hoe nu verder?
Met wat aanpassingen aan de inrichting (inclusief meubilair) van het gebouw dat in de eerste fase van het project is neergezet, kan de school geregistreerd worden. Daarna kan een curriculum worden opgesteld en kunnen docenten en leerlingen geworven worden. Zoals het er nu naar uitziet betekent dit dat waarschijnlijk in januari 2018 een eerste groep leerlingen aan praktijklessen kan beginnen. TroTro zorgt voor de aanpassingen aan de inrichting, de andere zaken worden door de Methodist Chrurch gedaan.

Ondertussen start TroTro met de bouwactiviteiten van de 2e fase in het project.
In deze fase wordt het bestaande gebouw uitgebreid met 4 lokalen. Daarnaast worden er een administratieblok gebouwd en een keuken/restaurant cq. aula. Er wordt ook een sportveld aangelegd.

Onderhoudsplan
TroTro werkt ook aan een onderhoudsplan voor de gebouwen en het terrein. Volgens de overeenkomst moeten beide partijen overeenstemming hebben over het onderhoudsplan voordat de eerste leerlingen les gaan krijgen, d.w.z. uiterlijk januari 2018.

U kunt de ontwikkelingen blijven volgen via deze website, maar ook via onze Facebook pagina …..

Uw gift is welkom en wordt volledig ingezet voor het project dat u wilt steunen.

Banknummer (IBAN) NL27 INGB 0000 1852 89 t.n.v. TroTro Horst 

Vermeld de naam van het project dat u wilt steunen.

De belastingdienst merkt de stichting aan als ‘Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)’, alle donaties en giften zijn dan ook fiscaal aftrekbaar.