TroTro helpt talentvolle, kansarme leerlingen aan een schoolbeurs....
Bekijk dit project
Kansarme, talentvolle leerlingen een schoolbeurs...
Bekijk dit project
Marktvrouwen Hwidiem
Bekijk dit project
Behalve lol maken ook naar school ...
Bekijk dit project
TroTro steunt kraamkliniekjes op het Ghanese platteland
Bekijk dit project
Nieuwsgierig hoe TroTro werkt?
Bekijk dit project
Lees hoe TroTro werkt ....
Bekijk dit project
Help talentvolle maar kansarme leerling aan een schoolbeurs ....
Bekijk dit project
TroTro werkt aan verbetering van het onderwijs in Ghana...
Bekijk dit project
Wilt u TroTro's videos zien?
Bekijk dit project
TroTro helpt talentvolle, kansarme leerlingen aan een schoolbeurs....
Bekijk dit project
Help mee om deelname aan onderwijs te stimuleren ....
Bekijk dit project
Weten wat TroTro's doelstellingen zijn?
Bekijk onze doelstellingen
Alle kinderen naar school in Ghana ...
Bekijk dit project
TroTro werkt aan verbetering van de watervoorziening in dit dorp ...
Bekijk dit project
Help mee aan verbetering van drinkwatervoorzieningen
Bekijk dit project
TroTro werkt samen met de plaatselijke bevolking
Zo werkt Stichting TroTro
Weten wat TroTro betekent??
Bekijk dit project
Hoe TroTro het verschil maakt ...
Bekijk dit project
Benieuwd hoe het met Emmanuella gaat?
Bekijk dit project
Help mee aan de praktijkschool voor vakonderwijs...
Bekijk dit project
Paddenstoelenteelt helpt moeders .....
Bekijk dit project
TroTro stimuleert het onderwijs in Ghana
Bekijk dit project
Help mee aan de revalidatie van Emmanuella!
Bekijk dit project
TroTro werkt aan verbetering van de werkgelegenheid in Ghana ...
Bekijk dit project
Drinkwater mbv zonne-energie in Kwabena Gyan
Bekijk dit project
Bouw samen met TroTro aan de toekomst in Ghana
Bekijk dit project
Weten hoe TroTro werkt?
Bekijk dit project
Help talentvolle maar kansarme leerling aan een schoolbeurs ....
Bekijk dit project
Weten hoe TroTro werkt?
Bekijk dit project
Is er nog TroTro-nieuws uit Ghana?
Bekijk dit project
Help een vrouwengroep aan werk!
Bekijk dit project
Schoon drinkwater is voor ons van levensbelang ....
Bekijk dit project
Ook schoon drinkwater in Apenimadi?
Bekijk dit project
Steun TroTro's vroedvrouwen op het Ghanese platteland!
Bekijk dit project

Uitbreiding klaslokalen ‘onder dak’ en fundering administratieblok gelegd …

In Hwidiem zit ons bouwteam zeker niet stil. De uitbouw van het klaslokalen blok, van een U-vorm naar H-vorm, is al onder dak, terwijl de fundering voor het volgende gebouw in deze fase van het project, het administratieblok, ook al is gelegd.
Stenen om de muren voor het adminsitratieblok op te bouwen zijn ook alweer gemaakt. Op bijgeplaatste foto’s is e.e.a. goed te zien.

Registratie school en curriculum
Onder aanvoering van Rev. Bawa, de lokale dominee van de Methodist Church, heeft men inmiddels de regionale autoriteiten bereikt in de registratieprocedure. De bedoeling is dat men hier binnenkort een ‘positief advies’ krijgt om uiteindelijk op nationaal niveau definitieve besluitvorming mogelijk te maken. Rev. Bawa blijft positief over de uitkomst van dit langdurige proces, waarbij vele (overheids) bureaus gepasseerd moeten worden….. Rev. Bawa is er van overtuigd dat in september de eerste leerlingen kunnen instromen.

Aansluiting op het landelijke elektriciteitsnet
Hoewel mondeling toegezegd door de District Chief Executive Officer zijn er nog geen vorderingen op dit vlak. De Methodist Church heeft daarom inmiddels een schriftelijk verzoek voor de gewenste aansluiting op het elektriciteitsnet ingediend op het districts secretariaat, in de hoop dat dit de uitvoering van de gedane belofte bespoedigt, maar ook om een officiële reactie te krijgen.

Gereedschap voor de vakschool
Ondertussen wordt in Nederland gewerkt aan het beschikbaar krijgen van gereedschappen en onderwijsmaterialen. Zo zijn er bv. contacten met de organisate Tools4Change. Sommige gereedschappen zijn in Ghana niet of nauwelijks verkrijgbaar en vaak van inferieure kwaliteit.
De Methodist Church Ghana heeft de noodzakelijk documenten voor een aanvraag van deze gereedschappen inmiddels ingeleverd.

Wordt vervolgd …..

Uw gift is welkom en wordt volledig ingezet voor het project dat u wilt steunen.

Banknummer (IBAN) NL27 INGB 0000 1852 89 t.n.v. TroTro Horst 

Vermeld de naam van het project dat u wilt steunen.

De belastingdienst merkt de stichting aan als ‘Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)’, alle donaties en giften zijn dan ook fiscaal aftrekbaar.