Donateurs

Aanmelden Nieuwsbrief

 

‘Vrienden van TroTro’, particuliere donateurs die het verschil maken ….

Om TroTro’s ambities te verwezenlijken is geld nodig. Lopende en voorgenomen projecten vragen voortdurend om fondswerving. Gelukkig zijn er veel mensen die TroTro een warm hart toedragen en een financiële bijdrage leveren. Mede dankzij een aantal particuliere donateurs lukt het TroTro al vele jaren om in Ghana verschil te maken.

Spreken doelstellingen en werkwijze van TroTro u aan, sluit u dan aan bij de ‘Vrienden van TroTro’ en doe periodiek een gift.

Fiscaal voordeel.
Vanwege TroTro’s ANBI-status zijn giften fiscaal aftrekbaar. Voor eenmalige giften gelden fiscale drempels en maxima, maar periodieke schenkingen zijn volledig fiscaal aftrekbaar. Dit vereist wel dat de periodieke schenking schriftelijk wordt vastgelegd voor een periode van tenminste 5 jaar. Sinds de invoering van de Geef-Wet in 2012 kan dat, zonder tussenkomst van een notaris, onderling tussen u en TroTro geregeld worden met onderstaand formulier ‘Overeenkomst Periodieke Gift’.

Overeenkomst Periodieke Gift
Het onderstaande formulier kan digitaal worden ingevuld en na uitprinten en ondertekening worden toegestuurd aan onze penningmeester die de procedure verder met u zal afhandelen. Bij het formulier is een toelichting gevoegd.
Het adres van de penningmeester is: Westerholtstraat 4; 5961 BJ HORST.

Meer informatie
Wilt u meer weten over (periodieke) giften, mogelijkheden TroTro te steunen en fiscale aspecten? Neem dan via deze link contact op met onze penningmeester.

Voor antwoorden op fiscale vragen over schenkingen kunt u ook terecht bij www.belastingdienst.nl/giften of de belastingtelefoon (0800 0543 , gratis).

Maak het verschil en word Vriend van TroTro !!

Wilt u meteen een bedrag overmaken? Daartegen hebben wij natuurlijk geen bezwaar!
IBAN: NL27 INGB 0000 185289 t.n.v. stichting TroTro

overeenkomst_periodieke_gift_in_geld_-_stichting_trotro