TroTro helpt talentvolle, kansarme leerlingen aan een schoolbeurs....
Bekijk dit project
Kansarme, talentvolle leerlingen een schoolbeurs...
Bekijk dit project
Marktvrouwen Hwidiem
Bekijk dit project
Behalve lol maken ook naar school ...
Bekijk dit project
TroTro steunt kraamkliniekjes op het Ghanese platteland
Bekijk dit project
Nieuwsgierig hoe TroTro werkt?
Bekijk dit project
Lees hoe TroTro werkt ....
Bekijk dit project
Help talentvolle maar kansarme leerling aan een schoolbeurs ....
Bekijk dit project
TroTro werkt aan verbetering van het onderwijs in Ghana...
Bekijk dit project
Wilt u TroTro's videos zien?
Bekijk dit project
TroTro helpt talentvolle, kansarme leerlingen aan een schoolbeurs....
Bekijk dit project
Help mee om deelname aan onderwijs te stimuleren ....
Bekijk dit project
Weten wat TroTro's doelstellingen zijn?
Bekijk onze doelstellingen
Alle kinderen naar school in Ghana ...
Bekijk dit project
TroTro werkt aan verbetering van de watervoorziening in dit dorp ...
Bekijk dit project
Help mee aan verbetering van drinkwatervoorzieningen
Bekijk dit project
TroTro werkt samen met de plaatselijke bevolking
Zo werkt Stichting TroTro
Weten wat TroTro betekent??
Bekijk dit project
Hoe TroTro het verschil maakt ...
Bekijk dit project
Benieuwd hoe het met Emmanuella gaat?
Bekijk dit project
Help mee aan de praktijkschool voor vakonderwijs...
Bekijk dit project
Paddenstoelenteelt helpt moeders .....
Bekijk dit project
TroTro stimuleert het onderwijs in Ghana
Bekijk dit project
Help mee aan de revalidatie van Emmanuella!
Bekijk dit project
TroTro werkt aan verbetering van de werkgelegenheid in Ghana ...
Bekijk dit project
Drinkwater mbv zonne-energie in Kwabena Gyan
Bekijk dit project
Bouw samen met TroTro aan de toekomst in Ghana
Bekijk dit project
Weten hoe TroTro werkt?
Bekijk dit project
Help talentvolle maar kansarme leerling aan een schoolbeurs ....
Bekijk dit project
Weten hoe TroTro werkt?
Bekijk dit project
Is er nog TroTro-nieuws uit Ghana?
Bekijk dit project
Help een vrouwengroep aan werk!
Bekijk dit project
Schoon drinkwater is voor ons van levensbelang ....
Bekijk dit project
Ook schoon drinkwater in Apenimadi?
Bekijk dit project
Steun TroTro's vroedvrouwen op het Ghanese platteland!
Bekijk dit project

Donateurs

Aanmelden Nieuwsbrief

 

Onze ANBI-gegevens op een rij

Vanaf 1 januari 2014 is TroTro volgens regelgeving van de Belastingdienst verplicht een aantal gegevens publiceren op internet. Deze gegevens zijn verspreid op onze website te vinden en op deze pagina voor u overzichtelijk bij elkaar gezet.

Algemene gegevens

NaamStichting TroTro
Opgericht20-02-1989
Kamer van Koophandel nummer41130925
RSIN/Fiscaal nummer ANBI9046665
Bankrekening (IBAN)NL27 INGB 0000 185289            

Contactgegevens

Laan1940-1945 nr. 41
4194 RG METEREN
info@trotro.nl

Bestuurssamenstelling 

VoorzitterMaurits Verhagen
SecretarisMartin Kloet
Penningmeester              Bram van Nieuwenhuijzen
BestuurslidDaan Sperling

Beleidsplan
In december 2013 heeft het bestuur haar visie, missie, doelstellingen en werkwijze voor de komende vijf jaar vastgelegd in het beleidsplan 2014-2019. Meer informatie op de pagina Beleidsplan.

Beloningsbeleid
Het bestuur en andere vrijwilligers worden niet beloond. TroTro-vrijwilligers kunnen, met toestemming van het bestuur, desgewenst gebruik maken van de door het bestuur vastgestelde ‘vergoedingsregeling TroTro’.
Stichting TroTro heeft geen personeel in dienst en daarom geen beloningsbeleid.

Doelstelling
Zoals statutair vastgelegd heeft de stichting ten doel het ondersteunen van activiteiten ter bevordering van de gezondheidszorg, het onderwijs en de sociaaleconomische ontwikkeling van de in Afrika gelegen ontwikkelingslanden, in het bijzonder de ondersteuning van activiteiten die in Ghana dienaangaande worden ontplooid. Tevens stimuleert de stichting de bewustwording voor de problematiek van de Afrikaanse ontwikkelingslanden.
Lees verder …

Verslag van de uitgeoefende activiteiten
Jaarlijks legt stichting de uitgevoerde activiteiten vast in een jaarverslag. De jaarverslagen sinds 2010 zijn op deze website beschikbaar op de pagina Jaarverslagen en jaarcijfers.

Financiële verantwoording
Jaarlijks worden de administratie gescreend door een externe accountant die de jaarrekening opstelt en een controleverklaring verstrekt. Deze wordt als bijlage bij het jaarverslag gevoegd.
De meest recente jaarcijfers zijn beschikbaar op de pagina Jaarverslagen en jaarcijfers.

Fondsenwerving
Stichting TroTro is afhankelijk van giften van donateurs, sponsoren en organisaties die haar projecten een warm hart toedragen. Uiteraard worden bovendien diverse kleinschalige acties om fondsen te werven georganiseerd en ondersteund.

Vermogen
Het vermogen van de stichting staat uitsluitend op een rentegevende Nederlandse bankrekening en wordt niet belegd of gebruikt voor speculaties.
Het vermogen van de stichting wordt aangewend voor projecten die na de hiervoor beschreven procedure door het bestuur zijn goedgekeurd. De aanwending op zich vereist ook bestuurlijke goedkeuring.

 

Uw gift is welkom en wordt volledig ingezet voor het project dat u wilt steunen.

Banknummer (IBAN) NL27 INGB 0000 1852 89 t.n.v. TroTro Horst 

Vermeld de naam van het project dat u wilt steunen.

De belastingdienst merkt de stichting aan als ‘Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)’, alle donaties en giften zijn dan ook fiscaal aftrekbaar.