TroTro helpt talentvolle, kansarme leerlingen aan een schoolbeurs....
Bekijk dit project
Kansarme, talentvolle leerlingen een schoolbeurs...
Bekijk dit project
Marktvrouwen Hwidiem
Bekijk dit project
Behalve lol maken ook naar school ...
Bekijk dit project
TroTro steunt kraamkliniekjes op het Ghanese platteland
Bekijk dit project
Nieuwsgierig hoe TroTro werkt?
Bekijk dit project
Lees hoe TroTro werkt ....
Bekijk dit project
Help talentvolle maar kansarme leerling aan een schoolbeurs ....
Bekijk dit project
TroTro werkt aan verbetering van het onderwijs in Ghana...
Bekijk dit project
Wilt u TroTro's videos zien?
Bekijk dit project
TroTro helpt talentvolle, kansarme leerlingen aan een schoolbeurs....
Bekijk dit project
Help mee om deelname aan onderwijs te stimuleren ....
Bekijk dit project
Weten wat TroTro's doelstellingen zijn?
Bekijk onze doelstellingen
Alle kinderen naar school in Ghana ...
Bekijk dit project
TroTro werkt aan verbetering van de watervoorziening in dit dorp ...
Bekijk dit project
Help mee aan verbetering van drinkwatervoorzieningen
Bekijk dit project
TroTro werkt samen met de plaatselijke bevolking
Zo werkt Stichting TroTro
Weten wat TroTro betekent??
Bekijk dit project
Hoe TroTro het verschil maakt ...
Bekijk dit project
Benieuwd hoe het met Emmanuella gaat?
Bekijk dit project
Help mee aan de praktijkschool voor vakonderwijs...
Bekijk dit project
Paddenstoelenteelt helpt moeders .....
Bekijk dit project
TroTro stimuleert het onderwijs in Ghana
Bekijk dit project
Help mee aan de revalidatie van Emmanuella!
Bekijk dit project
TroTro werkt aan verbetering van de werkgelegenheid in Ghana ...
Bekijk dit project
Drinkwater mbv zonne-energie in Kwabena Gyan
Bekijk dit project
Bouw samen met TroTro aan de toekomst in Ghana
Bekijk dit project
Weten hoe TroTro werkt?
Bekijk dit project
Help talentvolle maar kansarme leerling aan een schoolbeurs ....
Bekijk dit project
Weten hoe TroTro werkt?
Bekijk dit project
Is er nog TroTro-nieuws uit Ghana?
Bekijk dit project
Help een vrouwengroep aan werk!
Bekijk dit project
Schoon drinkwater is voor ons van levensbelang ....
Bekijk dit project
Ook schoon drinkwater in Apenimadi?
Bekijk dit project
Steun TroTro's vroedvrouwen op het Ghanese platteland!
Bekijk dit project

Beleidsplan 2020 ~ 2025

In oktober 2020 heeft het bestuur haar visie, missie, doelstellingen en werkwijze voor de komende vijf jaar vastgelegd in het beleidsplan 2020 – 2025.

Visie
De visie van het bestuur is dat minderbedeelden in ontwikkelingslanden zoals Ghana kansen geboden moeten worden om een beter bestaan te verwezenlijken.

Missie
Het bestuur tracht haar visie te verwezenlijken door het (laten) uitvoeren van projecten binnen het kader van statutair vastgelegde doel stellingen en de daaruit voortvloeiende werkwijzen.

2020 – 2025
In 2020-2025 staat de realisatie de en de overdracht van de Praktijkschool voor Vakonderwijs inclusief de onderwijsactiviteiten centraal bij TroTro. Dit betekent ook dat de financiering van lopende scholarships zal worden afgebouwd. Aangegane verplichtingen voor scholarships worden nagekomen, nieuwe verplichtingen worden in principe niet meer aangegaan De instandhouding van de watervoorzieningen in de dorpen, de materiële hulp van de kraamkliniekjes en de vrouwengroep Tano Palmoil & Mushroom Association blijven belangrijke aandachtspunten. Doordat door een politicus veel handpompen zijn geplaatst in TroTro’s werkgebied, is de behoefte aan het installeren van nieuwe pompen minder urgent.
De introductie van een goedkopere bouwmethode (Habitech) zal nadrukkelijk gestimuleerd worden.

De pdf van het beleidsplan 2020 – 2025 en bijbehorende Verslag uitgeoefende activiteiten is op deze pagina te downloaden.

Beleidsplan stichting TroTro 2020-2025

Verslag uitgeoefende activiteiten

Uw gift is welkom en wordt volledig ingezet voor het project dat u wilt steunen.

Banknummer (IBAN) NL27 INGB 0000 1852 89 t.n.v. TroTro Horst 

Vermeld de naam van het project dat u wilt steunen.

De belastingdienst merkt de stichting aan als ‘Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)’, alle donaties en giften zijn dan ook fiscaal aftrekbaar.