Beleidsplan 2020 ~ 2025

In oktober 2020 heeft het bestuur haar visie, missie, doelstellingen en werkwijze voor de komende vijf jaar vastgelegd in het beleidsplan 2020 – 2025.

Visie
De visie van het bestuur is dat minderbedeelden in ontwikkelingslanden zoals Ghana kansen geboden moeten worden om een beter bestaan te verwezenlijken.

Missie
Het bestuur tracht haar visie te verwezenlijken door het (laten) uitvoeren van projecten binnen het kader van statutair vastgelegde doel stellingen en de daaruit voortvloeiende werkwijzen.

2020 – 2025
In 2020-2025 staat de realisatie de en de overdracht van de Praktijkschool voor Vakonderwijs inclusief de onderwijsactiviteiten centraal bij TroTro. Dit betekent ook dat de financiering van lopende scholarships zal worden afgebouwd. Aangegane verplichtingen voor scholarships worden nagekomen, nieuwe verplichtingen worden in principe niet meer aangegaan De instandhouding van de watervoorzieningen in de dorpen, de materiële hulp van de kraamkliniekjes en de vrouwengroep Tano Palmoil & Mushroom Association blijven belangrijke aandachtspunten. Doordat door een politicus veel handpompen zijn geplaatst in TroTro’s werkgebied, is de behoefte aan het installeren van nieuwe pompen minder urgent.
De introductie van een goedkopere bouwmethode (Habitech) zal nadrukkelijk gestimuleerd worden.

De pdf van het beleidsplan 2020 – 2025 en bijbehorende Verslag uitgeoefende activiteiten is op deze pagina te downloaden.

Beleidsplan stichting TroTro 2020-2025

Verslag uitgeoefende activiteiten