Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

AVG dossier Stichting TroTro.

In de bestuursvergadering van 04-05-2018 heeft het bestuur het privacy beleid van de Stichting TroTro vastgesteld conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die op 25 mei 2018 van kracht is geworden.

In het dossier van Stichting TroTro is vastgelegd hoe Stichting TroTro omgaat met de aan haar toevertrouwde persoonsgegevens.
In principe worden deze gegevens niet gedeeld met andere instanties.
De privacyverklaring van Stichting TroTro is eveneens in dit dossier opgenomen.

2018-06_avg_dossier_stichting_trotro