Vrijwilligers en stagiaires

Eén van onze uitgangspunten is om zoveel mogelijk met lokaal beschikbare know-how en menskracht te werken. Dat geldt zowel in Ghana als in Nederland. Vandaar dat we in Nederland gebruik maken van de diensten van vrijwilligers die in Nederland wonen en in Ghana van vrijwilligers die dáár wonen.

In bepaalde situaties zijn specifieke kennis en/of vaardigheden nodig om projecten te kunnen realiseren, voorbeelden hiervan zijn de watersystemen op zonne-energie in Twabidi en Kwabena Gyan. Soms zijn die specifieke kwaliteiten echter niet direct in ons Ghanese werkgebied voorhanden. In dat geval proberen we Nederlandse TroTro-vrijwilligers te vinden met de vereiste kennis en/of vaardigheden. Zij reizen dan voor dat bepaalde project naar Ghana om hun inbreng te leveren in nauwe samenwerking met onze Ghanese vrijwilligers. In principe reizen onze Nederlandse vrijwilligers op eigen kosten en in eigen tijd, zij worden niet door TroTro betaald.

Beschikt u over kwaliteiten waarvan u denkt dat deze bruikbaar zijn bij onze stichting of één van onze projecten en/of hebt u belangstelling om zich als vrijwilliger voor TroTro in te zetten? Dan nodigen wij u graag uit om contact met ons op te nemen.

Stagiaires
Stichting TroTro biedt geen stagemogelijkheden in Ghana. We beschikken namelijk niet over de capaciteit om stagiaires goed te kunnen begeleiden en willen daarvoor dan ook geen verantwoording dragen.