TroTro helpt talentvolle, kansarme leerlingen aan een schoolbeurs....
Bekijk dit project
Kansarme, talentvolle leerlingen een schoolbeurs...
Bekijk dit project
Marktvrouwen Hwidiem
Bekijk dit project
Behalve lol maken ook naar school ...
Bekijk dit project
TroTro steunt kraamkliniekjes op het Ghanese platteland
Bekijk dit project
Nieuwsgierig hoe TroTro werkt?
Bekijk dit project
Lees hoe TroTro werkt ....
Bekijk dit project
Help talentvolle maar kansarme leerling aan een schoolbeurs ....
Bekijk dit project
TroTro werkt aan verbetering van het onderwijs in Ghana...
Bekijk dit project
Wilt u TroTro's videos zien?
Bekijk dit project
TroTro helpt talentvolle, kansarme leerlingen aan een schoolbeurs....
Bekijk dit project
Help mee om deelname aan onderwijs te stimuleren ....
Bekijk dit project
Weten wat TroTro's doelstellingen zijn?
Bekijk onze doelstellingen
Alle kinderen naar school in Ghana ...
Bekijk dit project
TroTro werkt aan verbetering van de watervoorziening in dit dorp ...
Bekijk dit project
Help mee aan verbetering van drinkwatervoorzieningen
Bekijk dit project
TroTro werkt samen met de plaatselijke bevolking
Zo werkt Stichting TroTro
Weten wat TroTro betekent??
Bekijk dit project
Hoe TroTro het verschil maakt ...
Bekijk dit project
Benieuwd hoe het met Emmanuella gaat?
Bekijk dit project
Help mee aan de praktijkschool voor vakonderwijs...
Bekijk dit project
Paddenstoelenteelt helpt moeders .....
Bekijk dit project
TroTro stimuleert het onderwijs in Ghana
Bekijk dit project
Help mee aan de revalidatie van Emmanuella!
Bekijk dit project
TroTro werkt aan verbetering van de werkgelegenheid in Ghana ...
Bekijk dit project
Drinkwater mbv zonne-energie in Kwabena Gyan
Bekijk dit project
Bouw samen met TroTro aan de toekomst in Ghana
Bekijk dit project
Weten hoe TroTro werkt?
Bekijk dit project
Help talentvolle maar kansarme leerling aan een schoolbeurs ....
Bekijk dit project
Weten hoe TroTro werkt?
Bekijk dit project
Is er nog TroTro-nieuws uit Ghana?
Bekijk dit project
Help een vrouwengroep aan werk!
Bekijk dit project
Schoon drinkwater is voor ons van levensbelang ....
Bekijk dit project
Ook schoon drinkwater in Apenimadi?
Bekijk dit project
Steun TroTro's vroedvrouwen op het Ghanese platteland!
Bekijk dit project

Vrijwilligers en stagiaires

Eén van onze uitgangspunten is om zoveel mogelijk met lokaal beschikbare know-how en menskracht te werken. Dat geldt zowel in Ghana als in Nederland. Vandaar dat we in Nederland gebruik maken van de diensten van vrijwilligers die in Nederland wonen en in Ghana van vrijwilligers die dáár wonen.

In bepaalde situaties zijn specifieke kennis en/of vaardigheden nodig om projecten te kunnen realiseren, voorbeelden hiervan zijn de watersystemen op zonne-energie in Twabidi en Kwabena Gyan. Soms zijn die specifieke kwaliteiten echter niet direct in ons Ghanese werkgebied voorhanden. In dat geval proberen we Nederlandse TroTro-vrijwilligers te vinden met de vereiste kennis en/of vaardigheden. Zij reizen dan voor dat bepaalde project naar Ghana om hun inbreng te leveren in nauwe samenwerking met onze Ghanese vrijwilligers. In principe reizen onze Nederlandse vrijwilligers op eigen kosten en in eigen tijd, zij worden niet door TroTro betaald.

Beschikt u over kwaliteiten waarvan u denkt dat deze bruikbaar zijn bij onze stichting of één van onze projecten en/of hebt u belangstelling om zich als vrijwilliger voor TroTro in te zetten? Dan nodigen wij u graag uit om contact met ons op te nemen.

Stagiaires
Stichting TroTro biedt geen stagemogelijkheden in Ghana. We beschikken namelijk niet over de capaciteit om stagiaires goed te kunnen begeleiden en willen daarvoor dan ook geen verantwoording dragen.

Uw gift is welkom en wordt volledig ingezet voor het project dat u wilt steunen.

Banknummer (IBAN) NL27 INGB 0000 1852 89 t.n.v. TroTro Horst 

Vermeld de naam van het project dat u wilt steunen.

De belastingdienst merkt de stichting aan als ‘Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)’, alle donaties en giften zijn dan ook fiscaal aftrekbaar.